18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkJava Programlama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şaban Gülcü
Org: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sgulcu_AT_konya.edu.tr
Anahtar KelimelerJava, Programlama, Nesne Yönelimli Programlama
Özet

Ders Adı	:Java Programlama 
Süresi :	4 gün
dersin hedefi : Bu dersin hedefi öğrencilere nesneye dayalı programlamanın temel kavramlarını tanıtmak ve bu kavramların Java programlama dilinde nasıl gerçekleştiğini öğretmektir.
derse kimler katılabilir: En az bir programa dilini bilen ve Java öğrenmeye hevesli kişiler.
Katılımcılar için ön-şartlar : En az bir programa dilini biliyor olmak.
Katılımcıların eğitime getirmesi gerekenler: Dizüstü bilgisayarlarını getirmeliler. Java SE ve Eclipse programlarını kurmalılar.

Kapsanacak Konular: 
1. Yarım Gün:
Java’ya giriş
JDK, JRE, JVM, Java Versiyonları
Java ile İlk Program
Veri Tipleri, Operatörler 
kontrol deyimleri, döngüler, 
String işlemleri

2. Yarım Gün:
Sınıf, nesne, kurucu metot, 
Metodlar
Construction
Kapsülleme (Encapsulation)
this ve static deyimleri

3. Yarım Gün:
Diziler, 
paketler, 
erişim belirteçleri
İstisnalar, 

4. Yarım Gün:
kompozisyon, 
Kalıtım (inheritance)
Metot iptal etme (Override), 
Dahili sınıflar (inner classes), 
final deyimi

5. Yarım Gün:
Polimorfizm, Soyut Sınıflar (abstract classes)
Arayüzler (interfaces) 

6. Yarım Gün:
rekursif metotlar
Nesnel diziler ve koleksiyonlar

7. Yarım Gün:
Generic
Dosya işlemleri

8. Yarım Gün:
Multithread
Tasarım şablonları


Bu bir Kurs önerisidir.
Başlıklar AB-Kurs
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC