18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkademik Açık Öğretim Yönetim Sistemleri: Piazza, Moodle, Blackboard
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Çağrı ŞAHİN
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cagrisahin58_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Suzan ONGULU
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: suzanongulu_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Hüsna AKTÜRK
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: husnaakturk_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Feyza Nur ÇUBUKÇUOĞLU
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: feyza.cubukcuoglu_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 5
Name: Ebru İRGE HANOĞLU
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ebruirge_AT_gmail.com

Yazar 6
Name: Kıvanç Dinçer
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kivanc.dincer_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar KelimelerAçık öğrenme/yardımlaşma ortamları, Piazza, Moodle, Blackboard
ÖzetPiazza, Moodle ve Blackboard gibi Açık Öğrenme/Yardımlaşma Ortamları (“Open Learning/Collaboration Environments”) bir çok eğitim kurumu ve üniversite tarafından kullanılan vazgeçilmez eğitim yardımcısı araçlar haline gelmişlerdir. Bu bildiride, “Collaborative Software” veya “Online Collaboration Tools” olarak bilinen bu tür araçlardan en yaygın kullanılan bazılarının birbirlerine göre benzerlik ve farklılıkları araştırılarak ihtiyaca bağlı olarak hangisinin tercih edilebileceği konusunda kılavuzluk edilecektir. Araçlara bu uygulamaları kullanan tüm kullanıcıların perspektifinden bakılarak ve gerçek kullanıcı deneyimlerinden faydalanılarak ortak rollerin farklı uygulamalarda ne gibi avantaj-dezavantajları olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC