18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKitlesel Çevrim İçi Açık Ders Sistemleri (MOOCs) Üzerine Bir İnceleme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Çağrı ŞAHİN
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cagrisahin58_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Suzan Ongulu
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: suzanongulu_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ebru İRGE HANOĞLU
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ebruirge_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Hüsna AKTÜRK
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: husnaakturk_AT_hotmail.com

Yazar 5
Name: Kıvanç Dinçer
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kivanc.dincer_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar KelimelerMOOCs, Uzaktan Eğitim
ÖzetKitlesel çevrim içi açık dersler internetin uzaktan eğitimde kullanılışının yeni bir aşaması olarak son 3 senedir hızla yayılmaktadır. Alışılandan çok fazla (yüzlerce hatta binlerce) sayıda öğrenci dersleri internet üzerinden alabilmektedir. Dünyaca tanınmış birçok üniversite bu girişimi desteklemeye başlamıştır. Bazı üniversitelerde normal öğretim ücretlerinin çok daha azı ödenerek normal eğitimle aynı programlar internet üzerinden takip edilebilmekte ve sertifika alınabilmektedir. Bu çalışmada en yaygın 5 uygulama ele alınmakta ve temel özellikleri, benzerlik ve farklılıkları değerlendirilmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC