18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTemiz Kod
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Özkan
Org: OpsGenie
Country: TR
E-mail: omer_AT_ozkan.info

Yazar 2
Name: Sadık Çetin
Org: ESB
Country: TR
E-mail: info_AT_sadikcetin.net
Anahtar Kelimelerjava, clean code, temiz kod, yazılım mühendisliği
Özet

Temiz Kod

Kurs Hakkında

Bir yazılımın bakımını yapmak geliştirmekten daha zordur. Kod altyapısının temiz olması ürünün bakımını kolaylaştırır. Bu açıdan temiz kod akımı yazılımda oldukça önemli ve popüler bir hale gelmiştir.

Temiz kod üretebilmek ve yeniden yapılandırmak (refactoring) için gerekli kurallar ve teknikler Java programlama dili ve araçları kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Katılımcılar için ön şartlar

 • Temel düzeyde nesne yönelimli programlama (OOP) bilgisi olan
 • Okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilgisi olan
 • Temiz kod ve yeniden yapılandırma (refactoring) gibi kavramlara meraklı
 • Herhangi bir nesne yönelimli bir dil ile proje geliştiren,
 • Tercihen Java programlama diline hakim kişiler hedeflenmiştir.

Katılımcılardan İstenenler

 • Dizüstü bilgisayarlarının yanında getirmeleri,
 • Sistemlerine JDK 8 (Java Development Kit) ve Eclipse for JavaEE (Mars) kurmaları gerekmektedir,
  • Dileyenler IntellijIdea'nın topluluk versiyonunu (Apache License) kullanabilirler.

Kontenjan

Kontenjan 16 kişi ile sınırlıdır.

Konular

1. Gün

 • Temiz kod nedir?
 • Kod Konvansiyonu (Code Convention)
 • İsimlendirme
 • Fonksiyonlar / Metodlar
 • Yorum Satırları
 • Kod Stili
 • Nesneler ve Veri Yapıları

2. Gün

 • Exception / Error Handling
 • Sınıflar
 • Üçüncü parti bağımlılıklar
 • Yeniden yapılandırma (Refactoring)
 • Temel yeniden yapılandırma teknikleri
 • Eclipse ile yeniden yapılandırma

3. Gün

 • Testler ve JUnit
 • Temiz Testler
 • Test Güdümlü Geliştirme
 • Örnek Uygulama: Bowling Oyunu
 • Test prensipleri (FIRST)
 • Örnek Uygulama: Video Store
 • Testlerin temizlenmesi
 • Ürün kodunun temizlenmesi

4. Gün

 • Kodu gözden geçirme (Code Review)
 • Sistemler
 • Temiz Mimari
 • Eşli Programlama (Pair Programming)
 • Eşli Programlama Uygulaması: Roma Rakamları, Tenis Oyunu

Eğitmenler Hakkında

Ömer Özkan

Ömer Özkan, OpsGenie adlı ABD merkezli bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır. Çoğunlukla kurumsal Java teknolojileri ile çalışır. OpsGenie ekibine katıldıktan sonra bir SaaS olan OpsGenie'nin hem teknolojisini hem de kod altyapısına önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Üniversite döneminde bile bu konularda seminer vermiş, verdiği kurslarda temiz kod konusuna sürekli önem vermiştir.

Sadık Çetin

Sadık Çetin, ESB’de yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır. Kurumsal Java teknolojileri, Linux Sistem Yönetimi/Güvenlik ve Büyük Veri ile ilgilenir. Öğrencilik yıllarında okuduğu üniversitelerde eğitimler, seminerler vermiştir.

Başlıklar AB-Kurs
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC