18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOrtaokul Öğrencilerinin İnternet Erişim Olanakları ve Kullanım Amaçlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Ersoy
Org: Uludağ Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasanersoy33_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerinternet erişimi, öğrenci, erişim olanakları, kullanım amaçları
ÖzetBu çalışmada ortaokul internete erişim olanakları ve internet kullanım amaçları ele alınmıştır. Çalışma grubunu, Bursa ili Nilüfer ilçesi Eşref Ergin Ortaokulu beşinci, altıncı ve sekizinci sınıflarında okuyan 156 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, geliştirilen bir ‘İnternet Kullanım Anketi’ kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %58’i internet kullanmaktadırlar. Öğrencilerin %72’si internete evlerinden erişmektedirler. İnternet, öğrencilerin çoğunluğu tarafından eğitim amaçlı araştırmalar(ödev), sosyal paylaşım siteleri ve oyun, eğlence gibi birden fazla amaçla kullanılmaktadır. Öğrencilerin gün içerisinde internete girmek için sabırsızlandıkları, internetsiz hayatı sıkıcı buldukları ve planladıklarından daha uzun süre internette kaldıkları tespit edilmiştir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC