18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFarklı Ölçeklerden Değişkenler İçeren Karma Verisetlerinde Kümeleme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeynel Cebeci
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cebeciz_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: G. Tamer Kayaalp
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tkayaalp_AT_cu.edu.tr
Anahtar Kelimelerkümeleme, Gower’ın genelleştirilmiş benzeşmezlik katsayısı, karma verisetleri, veri madenciliği
ÖzetAdlandırma, sıralama, aralık ve oran ölçeğinde özelliklerden oluşan karma verisetleri için veri madenciliğinde kümeleme analizi oldukça güçtür. Çünkü kümeleme algoritmalarının çoğu aralık veya oran ölçeğindeki sayısal ya da kategorik özelliklerden yalnızca birine uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Buna karşın tarım, orman, çevre, ekoloji, biyoloji ve tıp gibi yaşambilimlerinde sıklıkla tüm ölçeklerden değişkenler içeren çok değişkenli karma verisetleriyle karşılaşılabilmektedir. Karma verisetlerinde kümeleme için bazı yeni algoritmalar geliştiriliyor olmakla birlikte bu tür verisetlerinde kümeleme analizi için çoğu kez değişkenlerin transforme edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu çalışmada, farklı ölçeklerde değişkenlerden oluşan basit bir verisetinde Gower’ın Genelleştirilmiş Benzeşmezlik Katsayısı’na dayanan bir çözümleme tanıtılarak R’de birleştirici hiyerarşik kümeleme uygulaması ile örneklenmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC