18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversiteler İçin Proje Yönetim Bilgi Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Abdulkadir Yaldır
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akyaldir_AT_pau.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ulas_AT_pau.edu.tr

Yazar 3
Name: Emre Çakır
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emre_AT_pau.edu.tr
Anahtar KelimelerBilimsel Araştırma Projeleri, Sistem Geliştirme, Akademik Performans Göstergeleri
ÖzetÜniversitelerdeki Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimleri araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla ortaklaşa proje çalışmalarını koordine ve teşvik etmek, bu projelerle ilgili her türlü mali ve akademik süreçleri takip etmek amaçlarıyla kurulmuştur. Proje işlemlerindeki bu iş yükünü hafifletmek, iş karmaşıklığını gidermek, projelerin gerektirdiği süreçleri sistem üzerinden şeffaf bir şekilde takip etmek ve verilerin daha güvenli tutulmasını sağlamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi için web tabanlı proje yönetim bilgi sistemi geliştirilmiştir. BAP Koordinasyon Birimi destekli projeler yanında, Dış Kaynaklı Projeler, Mentor/Mentee Başvuruları ve Döner Sermaye Destekli Projeler de proje yönetim bilgi sistemi kapsamına alınmıştır. Başvuru, değerlendirme ve bütçe işlemleri tamamen sistem üzerinden yapılmaktadır. Sistem ile projeler anlık izlenebilmekte, alım kalemleri ve harcama kalemleri üzerinde işlem yapılıp raporlanabilmektedir. Diğer taraftan projeler, akademik performans göstergeleri için değerlendirme aşamasında, kabul edilen, tamamlanan vb. kriterlere göre ölçülebilmekte ve sonuçlar üst yönetime raporlanabilmektedir. Geliştirilen sistem diğer üniversiteler için parametrik olarak uyarlanabilir ve esnek bir şekilde uygulama alanı yaratılabilir.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC