18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversiteler İçin Öğrenci Topluluk Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Abdulkadir Yaldır
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akyaldir_AT_pau.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ulas_AT_pau.edu.tr

Yazar 3
Name: Beyazıt Demir
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: beyaz.dmr_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÜniversite Topluluk Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemi
ÖzetÖğrenci toplulukları öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan yapılardır. Pamukkale Üniversitesi için öğrenci topluluklarının oluşturulması, topluluk üye, danışman ve yöneticilerinin belirlenmesi ve topluluk etkinliklerinin düzenlenmesini sağlayan bir yönetim bilgi sistemi geliştirilmiştir. Topluluk başkan ve danışmanlarının birlikte yönetebileceği bu sistem; öğrenci üyelik başvurularının alınması, üyeler ile yöneticiler arasında iletişimin sağlanması, topluluk etkinliklerinin planlanarak duyurulması ve bilgilerin raporlanmasını sağlamaktadır. Öğrencilerin faaliyet göstermek istedikleri topluluklar birbirinden bağımsız etkinlikler düzenleyerek üniversite içinden ve dışından birçok paydaşı bir araya getirebilmektedir. Toplulukların sistem üzerinde oluşturulması ve bu topluluklara yönetici atanması, etkinlik taleplerinin yapılması, etkinlik değerlendirme formlarının ilgili idari birim yönetimine ulaştırılması gibi tüm süreçleri kapsayan bir sistem tasarlanmış ve web tabanlı olarak uygulamaya sunulmuştur. Bu bakımdan topluluk yönetimi bilgi sistemi Türkiye’de üniversiteler için geliştirilen ve diğer bilgi sistemleri ile bütünleşik ilk topluluk yönetim sistemi olma özelliğini taşımaktadır. Geliştirilen sistem diğer üniversiteler için parametrik olarak uyarlanabilir ve esnek bir şekilde uygulama alanı yaratılabilir.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC