18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVideo Oyunlarının ve Video Oyun Kafelerin Birey Sağlığına Etkileri: Nitel Bir Araştırma
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muhammet Demirbilek
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mdbilek_AT_sdu.edu.tr

Yazar 2
Name: Durmuş Koç
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: durmus.koc_AT_usak.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgisayar Oyunu, Video Oyun, Video Oyun Kafe
ÖzetTeknolojinin hızlı ilerleyişi, eğlence ve vakit geçirme amacıyla gerçekleştirilen oyun etkinliklerinin sokaklardan, bilgisayar teknolojileri ile geliştirilen elektronik ortamlara taşınmalarına yol açmıştır. Elektronik oyunların ise oynanabildiği farklı teknolojiler (bilgisayarlar, mobil teknolojiler, tabletler, oyun konsolları vb.) bulunmaktadır. Bu teknolojilerden yeni medya eğlence aygıtları arasında video oyun konsolları da gösterilebilir. Konsollar, kullanıcılara bilgisayar oyunlarını oynayabilecekleri daha gelişmiş, zengin grafik içeren etkileşimli bir oyun ortamı ve deneyimi sunmaktadır. Bu özellikleri ile ülkemizdeki oyuncularında dikkatini çeken video oyunları ve video oyun konsolları pahalılığı nedeniyle ülkemizde bireyler tarafından genellikle video oyun kafe (playstation salonları vb.) ortamlarında oynanır hale gelmiştir. Bireylerin video oyunlarını oynayabilmek için gittikleri video oyun kafelerin ve oynadıkları video oyunlarının bireylere olumlu ya da olumsuz etkilerinin olabileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu etkilerden bireylerin sağlığına olan yansımaların bilinmesi ise bireylerin bu ortamlardan kaynaklı olarak yaşayabilecekleri olumsuzlukların önlenebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada video oyun kafelerde vakit geçiren bireyler ile görüşmeler yapılarak video oyunlarının ve video oyun kafelerin bireylerin sağlığına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verilerden elde edilen bulgulardan, bireylerin çok uzun süre oyun başında kaldıklarında baş dönmesi, mide bulantısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, el ve bilek ağrıları gibi fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik olarak bir takım duygusal değişiklikler yaşadıkları da görülmüştür.
Başlıklar AB-Bildiri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC