18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBazı Gömülü Sistemlerde Opencv ile Performans Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Faruk GÜNER
Org: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya
Country: TR
E-mail: faruk.guner72_AT_outlook.com

Yazar 2
Name: Mesut PİŞKİN
Org: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya
Country: TR
E-mail: mesutpiskin_AT_outlook.com

Yazar 3
Name: Mustafa Nevzat ÖRNEK
Org: Öğr. Gör. Dr. , Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Konya
Country: TR
E-mail: nevzat_AT_selcuk.edu.tr
Anahtar KelimelerOpenCV, Raspberry, Rasbian,İşletim Sistemleri, Benchmark
ÖzetGörüntü işleme teknolojisi, dijital kayıtların artması ve bu kayıtların insan gücü ile yorumlanmasının yetersiz olması sonucu bilgisayar ortamında yorumlama ihtiyaçlarını doğurmuştur. Dijital kayıtların yorumlanması için farklı yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılım görüntü işleme algoritmalarına göre farklı performanslara sahiptir. Performans hız ve amaca uygunluk olarak nitelendirilecek olursa tüm programlama dilleri amaca uygun konusunda verilen görevleri yerine getirebilmektedirler. Hız ise yapılan işin kısa süre içerisinde bitirilebilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Performans sistem kaynakları ve verinin büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sistem kaynaklarının verimli kullanılması yürütülecek olan projenin zaman ve maliyetini önemli derecede etkilemektedir. Gelişen CPU ve buna paralel diğer donanım ürünleri teknolojisi ile yüksek kapasiteye sahip donanımlar küçük boyutlarda ve daha az maliyetle üretilebilmektedir. Donanımların küçük boyutlarda olması ise görüntü işleme teknolojisinin sunuculardan veya kişisel bilgisayarlardan ibaret olmaktan çıkartarak günlük yaşantımıza girmesini kolaylaştırmaktadır. Donanım çeşitliliği beraberinde işletim sistemi çeşitliliğini de getirmektedir. Bu kadar çok çeşitte donanım ve işletim sistemi olması ise OpenCV görüntü işleme kütüphanesi kullanılarak geliştirilen yazılımların hangi donanım ve işletim sistemi üzerinde daha performanslı olarak çalıştığını tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada performans testini uygulayacağımız, Raspberry Pi Type B, Raspberry Pi 2 Plus, PC, donanımları kullanılmıştır. Bu donanımlara yüklenebilecek Raspbian Jessie, Wheezy, Ubuntu Mate, Pardus ARM 1-2, Pidora, Windows 10 işletim sistemleri seçilmiştir. OpenCV 2. 4. 11 kütüphanesi kullanan görüntü işlemede sıklıkla kullanılan fonksiyonları içeren algoritmalar yazılmıştır. Algoritmalar nesne çevre, alan hesabı yapan, renk uzayı dönüştüren ve filtre uygulayan 3 algoritmadan oluşmaktadır. Donanımlara, işletim sistemlerine, yükleniş benchmark testinden geçirilmiştir. 640x480 pixele sahip 3 adet resim, bu donanımlarda, işletim sistemlerde denenmiş ve süreler ölçülmüştür.
Başlıklar AB-Bildiri
Gömülü Sistemler
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC