18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUzaktan Eğitim ve E-öğrenme Sürecinde Bulut Tabanlı Yaklaşımların Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan KÖR
Org: Hitit Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakankor19_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hasan ERBAY
Org: Kırıkkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hxe68_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerE-öğrenme, Uzaktan Eğitim, Bulut Bilişim
ÖzetGünümüzde, uzaktan eğitim yöntemi devlete bağlı eğitim kurumlarının yanı sıra özel kuruluşlarda formal eğitim, kurslar, sertifika programları ve hizmet içi eğitimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinin ilk kuruluş aşamasında ciddi bir alt yapı ve yazılım maliyeti bulunmaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitim sistemi alt yapısının bulut tabanlı olarak tasarlanmasıyla elde edilecek maliyet ve iş yükü kazanımlarına yer verilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle elektronik ortamlarda yürütülen öğrenme sürecinde kullanılan birçok yazılım ve yeni yaklaşımların yararları anlatılmıştır. Bu çalışmada, uzaktan eğitim ve e-öğrenme sürecinde kullanılan internet, e-posta kullanımı, takvim, depolama, dosya paylaşımı, sunum hazırlama, öğrenme yönetim yazılımları, grafik ve ofis işlemlerinde kullanılan bulut tabanlı yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca kullanılan yazılım ve ortamların sağlayacağı yararlar ve dezavantajlar sıralanmıştır.
Başlıklar Bulut, Kuantum ve Yüksek başarım bilişimi
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC