18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKriptoloji 1: Kriptolojiye Giriş ve Uygulamaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: SEDAT AKLEYLEK
Org: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: sedat.akleylek_AT_bil.omu.edu.tr

Yazar 2
Name: MURAT CENK
Org: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: mcenk_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: AHMET SINAK
Org: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ahmet.sinak_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: HALİL KEMAL TAŞKIN
Org: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: halil.taskin_AT_metu.edu.tr

Yazar 5
Name: OĞUZ YAYLA
Org: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: oguz.yayla_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar Kelimelerchair
Özet
Kriptoloji - I

Koordinator: Ahmet Sinak

hedef:
======
Bilgi güvenliği ve kriptografinin temelleri; modern  kriptografik
algoritmaları (AES, RSA, SHA-2 ve SHA-3 vb.) ve kullanım
alanları 
(rastgele sayı üreteçleri, X.509 sertifikaları ve 
Açık Anahtar Altyapısı, elektronik imza,
 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP),
 kriptografik protokoller: SSL/TLS, PGP vb.); 
gerçek hayat uygulamaları için standartların tavsiye ettiği 
kriptografik algoritmaların
 parametreleri ve gerçekleştirme önerileri 
uygulamalar ile ilgili kurs katılımcılarına
 gerekli yönlendirmelere değinilerek konu ile ilgili 
farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır

Kursa kimler katılabilir:
========================
 Başta Üniversite öğrencileri, akademisyenler, kamu 
ve özel kurum çalışanları olmak üzere kurs konusuna 
ilgi duyan herkes katılabilir.

Önkoşul: 
========
Başvuru sayısına bağlı olarak, sınav yapılabilir. 
Sınavda orta düzeyde başarı yakalayanlar kursa katılabilir.

Gereksinim:
=========
-Dizüstü bilgisayar.
-Eğitimin belli aşamalarında konuları örnekler ile
 sunmak adına kriptoloji eğitim yazılımı Cryptool (https://www.cryptool.org),
openssl ve Sage matematik yazılımı
(http://www.sagemath.org/doc/reference/cryptography/index.html)
kullanılacaktır. 

Azami katılımcı sayısı: Kursun verileceği anfi 
veya sınıfın kapasitesi ile sınırlıdır


Program:
==========
 1. Yarım Gün: 
==============
  Eğitmen: Oğuz Yayla-Halil Kemal Taşkın
A) Temel Kavramlar (3 SAAT)
 i. Güvenlik Hedefleri (Gizlilik, bütünlük, kimlik
 denetimi, inkar edememe
 ii. Kriptografi, kriptoloji, kriptanaliz kavramları
 iii. Şifreleme, şifre çözme, açık metin, kapalı metin
 iv. Klasik Şifreleme Sistemlerinden örnekler
 v. Anahtar uzunlukları
 vi. Saldırı çeşitleri (Aktif/Pasif)
 vii. X.800 Standardı

 2. Yarım Gün:
==============
Eğitmen: Oğuz Yayla-Halil Kemal Taşkın
B) Simetrik Kriptografi (3 SAAT)
 i. Blok şifreler
    AES
    Blok şifre analizleri
 ii. Akan şifreler
 iii. Uygulamalar
 iv. Blok şifreler çalışma modları (Mods of operations)


3. Yarım Gün:
=============
 Eğitmen: Oğuz Yayla - Murat Cenk

 C) Mesaj Kimlik Doğrulama (1.5 SAAT)
   i. Özet Fonksiyonlar
   ii. Güvenlik kriterleri
   iii. SHA-1,-2 ve -3

 D) Mesaj Kimlik Doğrulama Kod Algoritmaları (1.5 SAAT)
   i. Giriş
   ii. HMAC
   iii. Kimlik Doğrulamalı Şifreleme

4. Yarım Gün:
============
Eğitmen: Ahmet Sınak-Murat Cenk

 E) Asimetrik Kriptografi (1.5 SAAT)
   i. Kullanım alanları
   ii. Anahtar Paylaşımı
   iii. RSA, DSA
   iv. Algoritma karşılaştırmaları ve Anahtar uzunlukları

 F) Uygulamalar

 G) Kriptografik Protokoller (1.5 SAAT)
   i. Sır Paylaşım Şemaları
   ii. Sıfır Bilgi ile İspat Yöntemi
   iii. Tahhüt Etme Şemaları

5. Yarım Gün:
============

Eğitmen: Sedat Akleylek

 H) Açık Anahtar Altyapısı (1.5 SAAT)
   a. X.509 Sertifikaları
   b. Bileşenleri
   c. Sertifika dağıtım senaryoları
   d. E-imza/Mobil imza

  I) Kayıtlı Elektronik Posta (1.5 SAAT)
   a. Uygulama Alanları
   b. Standartlar

 6. Yarım Gün:
=============

Eğitmen: Sedat Akleylek-Halil Kemal Taşkın
 J) Protokoller (1.5 SAAT)
   a. Giriş, Tanımlar
   b. PGP
   c. SSL/TLS
   d. Güvenlik Testleri
   e. Uygulamalar
 
 K) Standartlar (1.5 SAAT)
   a. Kriptografik algoritmalar ve parametreleri
öneren standartlar
   b. Bilgi Güvenliği Standartları

7. Yarım Gün:
============
Eğitmen: Oğuz Yayla-Halil Kemal Taşkın

 L) (1.5 SAAT)
   i. Kodlama Teorisine Hızlı Bir Bakış
   ii. Sıkıştırma Yöntemlerine Hızlı Bir Bakış

 M) Siber Güvenlikte Kriptoloji Kullanımı (1.5 SAAT)

8. Yarım Gün:
=============
Eğitmen: Halil Kemal Taşkın

 N) Kriptografi Kullanan Uygulamalar (3 SAAT)
  a. Darknetler (tor, i2p)
  b. VPN
  c. Bitcoin
  d. Ransomware
  e. Günlük yaşamda kripto: Tüm disk şifrelemesi, parola yönetimi vb.
  f. Kablosuz ağlar, uydu yayınları, GSM, whatsapp vb., akıllı kartlar, 
arabalar, akıllı evler vs. ve güvenlik seviyeleri

Başlıklar AB-Kurs
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC