18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKriptoloji 2: Kriptolojiye Matematiksel Yaklaşımlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: SEDAT AKLEYLEK
Org: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: sedat.akleylek_AT_bil.omu.edu.tr

Yazar 2
Name: MURAT CENK
Org: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: mcenk_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: AHMET SINAK
Org: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ahmet.sinak_AT_metu.edu.tr

Yazar 4
Name: HALİL KEMAL TAŞKIN
Org: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: halil.taskin_AT_metu.edu.tr

Yazar 5
Name: OĞUZ YAYLA
Org: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: oguz.yayla_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar Kelimelerchair
Özet

Kriptoloji -II Kriptoloji ‘ye Matematiksel Yaklaşımlar


Koordinator: Ahmet Sınak

Hedef:
=======
Modern kriptografik algoritmaların yapı taşları (sonlu cisim aritmetiği, 
asal sayıtesti, çarpanlara ayırma problemi, ayrık logaritma problemi vb.)
ilgilimatematiksel altyapıların ve algoritmaların 
(AES, RSA, Diffie-Helman anahtar değişimi vb.)
 güvenlik seviyeleri ve kriptanalizleri öğretilmesi hedeflenmektedir.

Kriptografik algoritmalar ve gerçekleştirmeleri hakkında 
dikkat edilmesi gereken hususlara da değinilecektir.   
Bu eğitimin son kısmında Blok şifreler çalışma modları, 
 rastgelelik ve testleri ve de bazı kriptografi kullanan
 uygulamalar anlatılacaktır.

 Kursa kimler katılabilir:
=========================
 Başta Kalkülüs, ayrık matematik, cebir ve lineer cebir
 gibi lisans düzeyinde matematik derslerini almış 
 Üniversite öğrencileri, akademisyenler başta olmak
üzere kurs konularına ilgi duyan kişiler kalıtabilir.

Ön koşul:
=========
Başvurulardan sonra sınav yapılacak, sınavda 
başarılı olanlar kursa katılabilecek.

Gereksinimler:
===============
-Dizüstü bilgisayar.
-Eğitimin belli aşamalarında konuları örnekler ile 
sunmak adına kriptoloji eğitimyazılımı Cryptool 
(https://www.cryptool.org), 
openssl ve Sage matematik yazılımı
(http://www.sagemath.org/doc/reference/cryptography/index.html) 
kullanılacaktır. 

Azami katılımcı sayısı : 30

Program:
========

1. Yarım Gün:
=============
Eğitmen: Murat Cenk -Ahmet Sınak

 1. Sayılar Teorisine Giriş
   i. Sayılar, Asal sayılar
   ii. Bölünebilirlik
   iii. Denklik sistemleri
 2. Karmaşıklık hesabı
   i. Big O-Notation
   ii. Kriptografik P ve NP Problemler
 3. Sonlu Cisim Aritmetiği
 4. Asal sayı testleri
   i. Fermat Asallık Testi
   ii. Solovay-Strassen Asallık Testi
   iii. Miller-Robin Asallık Tesi

2. Yarım Gün:
============
Eğitmen: Oğuz Yayla -Halil Kemal Taşkın

 1) İleri Çarpanlara ayırma yöntemleri
    a. Fermat Çarpanlara ayırma Yöntemleri
 2) Kriptogrrafik Protokoller
    a. PGP
    b. SSL/TLS
    c. Güvenlik Testleri
    d. Uygulamala

3. Yarım Gün:
=============
Eğitmen: Ahmet Sınak-Halil Kemal Taşkın

 1. Boolean Fonksiyonları
 2. Simetrik Sistemlerin Tasarımı
     Blok Şifreler
     Akan şifreler
 3. Blok şifreler çalışma modları (Mods of operations)

4. Yarım Gün:
==============

Eğitmen: Murat Cenk-Halil Kemal Taşkın
 1. Kriptoanaliz’e Giriş
   1. Simetrik Kriptosistemlerin Analizleri
      Lineer Kriptanaliz
      Diferansiyel/Fark Kriptanaliz
   2. Yan Kanal Saldırıları

5.Yarım Gün:
============

Eğitmen: Ahmet Sınak-Murat Cenk

 1) Açık Anahtarlı Sistemler (Şifreleme & İmzalama) ve Analizleri
   a) Merkle-Hellman Kriptosistem
   b) RSA Kriptosistem
   c) Eliptik Eğri Kriptosistem
   d) Ayrık Logaritma Problemine Dayalı Kriptosistemler:
      i. Diffie-Hellman Anahtar Değişim Protokolü
      ii. Elgamal Kriptosistemi
      iii. Digital Signature Standard (DSS) imzalama
        algoritması
      iv. EDSS imzalama algoritması 

6. Yarım Gün:
=============
Eğitmen: Oğuz Yayla-Halil Kemal Taşkın
 
 1. Kriptografik algoritmalar ve gerçekleştirmeleri
 2. Kodlama Teorisi ve Uygulamaları
 3. Sıkıştırma Metodları ve Uygulamaları
 4. Kriptografik Protokoller
    i. Sır Paylaşım Şemaları
    ii. Sıfır Bilgi ile İspat Yöntemi
    iii. Tahhüt Etme Şemaları

7. Yarım Gün:
============

Eğitmen: Sedat Akleylek-Halil Kemal Taşkın
 
 - Kriptografik algoritmalar ve parametreleri öneren standartlar
 - Bilgi Güvenliği Standartları

8. Yarım Gün:
============

Eğitmen: Halil Kemal Taşkın
 - Kriptografi Kullanan Uygulamalar
   a. Darknetler (tor, i2p)
   b. VPN
   c. Bitcoin
   d. Ransomware
   e. Günlük yaşamda kripto: Tüm disk şifrelemesi, parola yönetimivb.
   f. Kablosuz ağlar, uydu yayınları, GSM, whatsapp vb., akıllı
     kartlar, arabalar, akıllı evler vs. ve güvenlik seviyeleri

Başlıklar AB-Kurs
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Kriptoloji ve E-imza
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC