18. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİngilizce Dersinde Uygulanan EBA Market Mobil Yazılımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Selcan Kayahan
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: selcan.kayahan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Kubilay Özduran
Org: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: TR
E-mail: ozduran72_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerMobil Öğrenme, MALL, İngilizce Öğretimi, EFL (English Foreign Language), Öğrenci Görüşleri, Nitel Araştırma, EBA
Özetİngilizce Dersinde Uygulanan EBA Market Mobil Yazılımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Özet: Bilişim araçlarının yabancı dil öğretiminde ilk kullanımı 1980’li yıllarda başlamış, bu teknikle gerçekleştirilen öğretime Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi (Computer Assisted Language Learning – CALL) adı verilmiştir. Ardından, taşınabilir bilişim aygıtlarının hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla, ortaya, CALL yapısının bir alt kümesi olan yeni bir model çıkmış ve bu modelle gerçekleştirilen öğretime, Mobil Sistemler Yardımıyla Yabancı Dil Öğretimi (Mobile Assisted Language Learning – MALL) adı verilmiştir (Kukulska-Hulme and Shiel, 2008; Hsu et al., 2013). Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. (www.eba.gov.tr ). Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin tablet cihazlara ve EBA İngilizce uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma stratejisi kullanılarak, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Öğrenciler okul dışı çalışma olarak EBA İngilizce uygulamalarını, tablet cihazlar üzerinden dört hafta süreyle kullanmışlardır. Ardından, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde edilen nitel veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çözümlemelerden elde edilen kodlar çeşitli temalar altında toplanmıştır. Ulaşılan temalarla ilgili bulgular, alanyazın desteği ile yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçların, öğretim programlarını ve teknolojilerini öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik uyarlamada karar alıcılara ve uygulayıcılara ışık tutabileceği düşünülmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC