18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAnne ve babaların bilişim teknolojilerini kullanmaları ve çocuklar üzerindeki etkileri"
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Aksüt
Org: Mega Eğitim Denetim Danışmanlık İzmir
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Dilara Kul
Org: İzmir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dilarakull_AT_Hotmail.com

Yazar 3
Name: Halise Tatar
Org: Mega Eğitim Danışmanlık Uşak
Country: TR
E-mail: halisetatar45_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: M.Mustafa Marangoz
Org: İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: TR
E-mail: mustafa_mar_AT_mynet.com
Anahtar Kelimelerbilişim teknolojileri, aile, çocuk, model olma
ÖzetÖZET Aile anne,baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurumdur. Evlilik bağı ile kurulur. Toplumun çekirdeği ve en önemli birimidir. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Aile kişiyi toplumsal yaşama hazırlayan bir okuldur. Çocuklar ilk ve en önemli bilgilerini aile ortamında alırlar. Doğruluk, dürüstlük, şefkat ve merhamet gibi güzel duygular aile içinde kazanılır. Değer eğitiminin temeli burada atılır. Aile, üyelerinin etkileşim içerisinde olduğu birer sosyal ve psikolojik destek ortamları işlevi görmektedir. Bu bağlamda aile içi iklim çocuklara yönelik benimsenecek tutum ve davranışların oluşmasında son derece önem ifade etmektedir Çocuğun gelişen kişiliği ve benliği üzerinde anne-baba tutumları güçlü bir etkiye sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren çocuk evde annesini gözlemlemeye başlar, bir yaş civarında özellikle annenin yüzündeki mimiklerden çok etkilenir. O gülümsüyorsa, bebek de gülümser. Ağlıyorsa o da üzgün görünür. Çünkü annesi onun aynasıdır, anne nasıl hissediyorsa bu bebeğine de yansır. Büyüdükçe ve becerileri geliştikçe anneyi taklit etme daha da fazla alana yayılır. Onun gibi konuşmak, ev işlerini taklit etmek (süpürmek, toz almak, sofraya tabak dizmek, yatağı toplamak, telefonla konuşmak vs.) en sık görülen davranışlar arasındadır. Zamanın çoğu anne ile geçirildiğinden hem kız hem de erkek çocuğun anneyi özellikle ev işlerinde daha fazla model aldığı görülebilir. Ama zamanla, erkek çocuk baba ile özdeşim kuracağından babayı model almaya başlar. Banyoya gidip o da traş olmaya çalışır, araba kullanmak ister, onun gibi yürümeye ve oturmaya çalışır. Model almak en önemli öğrenme yollarından biri olduğundan çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşır. Çağımızın en önemli buluşlarından olan internet insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Günlük hayatımızda internetin faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Ancak internetin zararları da azımsanacak gibi değildir. İnternet artık her yaş gurubuna hitap etmektedir. Bugün internet kullanımının yaygınlaşması internete girme yaşını okul öncesi dönemlere çekmektedir. Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da internet başında geçirdiği süre artmaktadır. Aynı fiziksel ortamda bulunan aile bireyleri arasında internet kullanımının artmasıyla birlikte, birbirleriyle geçirdikleri ortak zamanın azalması, belki de internetin aile içi iletişim boyutundaki en büyük olumsuzlukları arasındadır. Evlerde bilgisayar ve internet kullanan çocuklar, kendini gizleme ve yalnızlık duygusu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Ailelerin çocukların internet kullanımına ilişkin belirlediği kuralların ve zaman sınırlamasının, çocukların internet kullanım alışkanlıklarını değiştirmediği de yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı; Anne ve babaların bilişim teknolojilerini kullanmaları ve bunun çocuklar üzerindeki etkilerini tespit etmek ilgililerle paylaşmaktır. Araştırmada görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşme, önceden belirlenmiş ve ciddi bir hedefe yönelik yapılan, karşıdakine soru sorma yöntemiyle yanıtlar alan etkileşime dayalı bir iletişim sürecidir. Araştırmanın örneklemini Mega Eğitim Danışmanlık Merkezine çocukları için pedagojik destek almak üzere başvuran ailelerden “Bilişim Teknolojilerine Düşkünlüğü” de tespit edilen 48 aile oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Formda dört kişisel soru, 12 bilişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin soru yer almaktadır. Araştırma bulgularına göre; ailelerin çoğunluğu ilköğretim okulu mezunudur. (% 56,25) Yarıdan fazlası tek çocukludur. (% 52,08) Önemli bir bölümü düşük gelir grubundadır. (% 45,83) Ailelerin azımsanamayacak bir kısmı boşanmıştır. (% 27,08) Her gün internet kullanan aileler büyük çoğunluğu oluşturmaktadırlar. (% 77,08) Evlerinde hem cep telefonundan (mobil) hem de dizüstü bilgisayardan internete girme olanakları bulunanlar en kalabalık grubu oluşturmaktadırlar. (% 37,50) Eşlerin ayrı yaşadığı ya da boşanmış ailelerin çocukları internette daha fazla zaman geçirmektedirler. (% 70,83). Birden fazla televizyon kullanan aileler çoğunluktadır. (% 64,58) Günde beş saat televizyon izleyen aileler başta gelmektedir. (% 41,67) İnterneti ya da izlediği filmi uyarıya rağmen bırakmayan çocuklar çoğunluktadır. (% 60,42) İstenmeyen durum yaşayanlardan şifresini arkadaşına verenler önemli bir sayıdadır. (% 41,67) Ailelerden çocuğuyla birlikte internette zeka oyunları oynamayı tercih edenlerin akademik başarılarının yüksektir. (% 35,42) Araştırma sonucunda; çocukların anne ve babalarını model almaya yöneldikleri, televizyon izleme alışkanlığı olan ailelerin çocuklarının bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişiminde sorunlar yaşandığı, interneti uzun süre kullanan ailelerin çocuklarında dikkat dağınıklığı ve sanal dünyaya özenti görüldüğü, zekâ ve strateji oyunlarına ağırlık veren ailelerin çocuklarının akademik başarılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Çocuk yaştaki bireylerin anne babalarını model alması nedeniyle, ailelerin çocuklarının bulunduğu ortamlarda televizyon izleme ve internet kullanma davranışlarına özen göstermeleri, çocukları ile birlikte güvenli internet kullanımını tercih etmeleri önerilmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyası
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC