18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUfuk 2020 Programı Genel Tanıtımı, Destek ve Ödül Programları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: EMRE YURTTAGUL
Org: TUBITAK
Country: TR
E-mail: emre.yurttagul_AT_tubitak.gov.tr
Anahtar KelimelerUfuk 2020 Programı Genel Tanıtımı, Destek ve Ödül Programları
Özet"Ufuk 2020 Programı Genel Tanıtımı, Destek ve Ödül Programları" bilgi günü ile; ülkemiz Ar-Ge ve Yenilik aktörlerinin söz konusu programdan azami faydayı sağlaması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 (Ufuk 2020) ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri: AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7.ÇP’den farklı olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır. Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır. Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100 Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100) Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100 ERC projeleri : %100 Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç) Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır. KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir: Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro Faz 2: %70 Faz 3: Doğrudan destek yok Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan toplam doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel işletme masrafları ile idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, baskı, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. 7.ÇP’de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı maliyet oranı, Horizon 2020 Programı’nda benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüş, gerçek dolaylı maliyeti (actual indirect cost) de içeren farklı dolaylı maliyet oranları yürürlükten kaldırılmıştır.
Başlıklar AB-Seminer
Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC