18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUzaktan Eğitimde Akıllı Destek Sistemleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İrfan Süral
Org:
Country:
E-mail: isural_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerDestek hizmetleri, uzaktan eğitim, akıllı sistemler
ÖzetÖğrenen ile öğretenin farklı zaman ve mekânlarda olduğu uzaktan eğitimde öğrenenin destek isteğine zamanında cevap verilememesi öğrenenin motivasyonunu ve programa yönelik tutumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Uzaktan eğitimde sunulan destek hizmetlerinde son yıllarda akıllı sistemlerin de kullanılmaya başlandığı görülmektedir. İnsan kaynağının yeterli olamadığı, kesintisiz ve hızlı desteği sağlamada akıllı sistemler potansiyel bir uygulama alanına sahiptir. Bu bağlamda araştırmanın genel amacı uzaktan eğitimde akıllı destek hizmetlerinin yapısını incelemek ve akıllı sistemlerin destek hizmetlerindeki kullanım potansiyelini ortaya koymaktır. Araştırmada alanyazın taraması yönteminden yararlanılacaktır. Bu bağlamda destek hizmetlerinin yapısı, akıllı destek hizmetlerinde kullanılan çözümler sunulacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC