18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkçe Metin Özetlemede kullanılan Yöntemler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: ÖZLEM EVRİM GÜNDOĞDU
Org: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ozlemevrim_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: NEVCİHAN DURU
Org: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: nduru_AT_kocaeli.edu.tr
Anahtar KelimelerDoğal Dil İşleme, Metin Özetleme,
ÖzetGünümüzde hızla gelişen bilgisayar bilimleri teknolojileri faydalarının ve hayatı kolaylaştıran işlevlerinin yanında birçok konuda da aşılması gereken problemlere neden olmuştur. Bu problemlerden biri de dijital ortamda işimize yarayacak olan dokümanı bulmaktır. Makalede anlatacağımız çalışma dijital ortamdaki evrakların özetlerinin çıkarımı üzerine olacaktır. Kullanıcıya bütün evrağı gözden geçirme yerine anlaşılır özetler çıkaran bir sistem bahsettiğimiz problemin çözümüne önemli katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Doğal dil işleme konusunun alt dallarından biri olan metin özetleme üzerine yapılan bu çalışmada Türkçe dili esas alınmıştır. Dijital ortamdaki Türkçe evrakların özetlerinin çıkarımı konusundaki makaleler ve yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Literatürde, metin özetleme üzerine yapılan çalışmaların İngilizce dilinde yoğunlaştığı görülmüştür. Türkçe dilinin, İngilizce dilinden farklı köken ve gramer yapısında olmasından dolayı da karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları açısından farklı çözüm yolların bulunması gerektiği anlaşılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-yayıncılık ve e-kitap
Veri Madenciliği
Veri Tabanı ve Yönetimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC