18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkİKÜ'de CATS Deneyimleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Anıl Dindar
Org: İKU
Country:
E-mail: adindar_AT_iku.edu.tr

Yazar 2
Name: Neslihan Fatma Er
Org: İKÜ
Country:
E-mail: nf.er_AT_iku.edu.tr

Yazar 3
Name: Ender Rıza Ekici
Org: İKÜ
Country:
E-mail: ender.ekiic_AT_iku.edu.tr

Yazar 4
Name: A. Gökhan Uluçay
Org: İKÜ
Country:
E-mail: g.ulucay_AT_iku.edu.tr
Anahtar KelimelerÖğrenme Yönetim Sistemi, Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları, Yapılandırmacı Eğitim Yöntemleri, Etkin Ortak Çalışma, Akran Değerlendirme, Forumlar, Mobil Cihazlar.
Özet21. yy öğrenen ihtiyaçlarının karşılanmasında teknoloji tabanlı çözümler ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin derslik ve amfilere yerleştirildiği, öğrenme ortamlarının fiziksel ortamlarla sınırlandırıldığı geleneksel kampüs yaklaşımı hızla terk edilmektedir. Teknolojinin eğitim uygulamalarıyla öğrenme ortamları, zaman ve mekandan bağımsız öğrenci - öğretmen, öğrenci - bilgisayar, öğrenci - öğrenci etkileşimini içeren dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Öğrencilerin gerçek hayatla yüzleşmeleri öncesindeki son basamak olan yüksek öğretim kurumları bu dönüşümün en çarpıcı şekilde yaşandığı alanlardır. Yeniçağın öğrenenlerinin “dijital native” olması gerçeğinden hareketle üniversitelerimiz öğrenme ortamlarını bu kuşağa uygun hale getirme çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu çabalar kapsamında bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitimlerde açık kaynak kodlu SAKAI projesi yazılımı tabanlı CATS (Computer Aided Training & Educational Services) sistemi 2011 yılından beri kullanılmaktadır. Öğrenme ortamlarını desteklemek üzere tasarlanan CATS sisteminin birinci versiyonunda yer alan araçlar zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara paralel olarak güncellenmiş ve CATS sisteminin ikinci versiyonu 2015-2016 egitim-öğretim yılı başından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada yüksek öğretimde öğrenci merkezli uygulamalara bir örnek olarak CATS platformu ile gerçekleştirilen teknoloji destekli yenilikçi eğitim uygulamaları ele alınacaktır. Bu uygulamalar kapsamında ölçme değerlendirme faaliyetlerinde etkinlikle kullanılan akran değerlendirme (peer assesment) fonksiyonu ile öğrencilerin sadece öğretim elemanından değil birbirlerinden de öğrenmelerine olanak sağlayan forumlar ve sohbet odaları araçları incelenecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC