18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUlakbus Bileşenleri ve Mimarisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Osman Çıbıkdiken
Org: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aocdiken_AT_konya.edu.tr

Yazar 2
Name: Ahmet Ercan Topcu
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aetopcu_AT_ybu.edu.tr
Anahtar KelimelerKurumsal kaynak planlaması, bulut bilişim, dağıtık sistem, NoSQL veri tabanı, iş akışı, bilgi yönetim sistemi, açık kaynak kod
ÖzetEtkin bir yönetim sağlayabilmek için elde edilen verilerin hızlı ve doğru şekilde elde edilmesi ve bu veriler üzerinde kararlar alınması gerekmektedir. Bugün üniversitelerde farklı amaçlar için kullanılan otomasyonlar, farklı firmalardan temin edilmektedir. Ancak bu otomasyonlar, birbirinden bağımsız veri tabanları ile çalışmaktadır. Bu nedenle birbirlerine veri aktarımı kolaylıkla mümkün olmadığından veriler arasında uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Otomasyonların farklı veri tabanlarında farklı şekillerde birimler arasında ihtiyaç olan verileri saklaması nedeniyle bilgiye ulaşımda güçlükler yaşanmaktadır. Kurumun birimler bazında oluşturulacak yetkileri çerçevesinde, üniversiteye ait ihtiyaç olabilecek tüm verilere ulaşımı ancak “ortak bir veri tabanı” üzerinden “bütüncül” bir kapsamda sağlanabilir. Bulut tabanlı bir yapı üzerinde geliştirilecek bir yazılım bunu sağlayarak etkin ve hızlı karar almak için gerekli bilgiye her an ve her yerden ulaşıma imkan verecektir. Bu makalede yukarıda belirtilen problemlerin çözümünün nasıl olacağı konusu ve yöntemlerle ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar açıklanmıştır. Çözüm için ortaya konan bir model olan ULAKBÜS, bu amaçla tasarlanmış açık kaynak kodlu bir “Bütünleşik Üniversite Sistemi”dir (ULAKBÜS projesi TÜBİTAK ULAKBİM tarafından PARDUS Projesi kapsamında desteklenmektedir).
Başlıklar Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC