18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürk Araştırmacıların İBE Alanında Araştırma Eğilimleri: Bir Sistematik Eşleme Çalışması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Burcu Bilgin
Org: SoftTech Bilişim
Country: TR
E-mail: burcu.bilgin_AT_softtech.com.tr

Yazar 2
Name: Nursultan Turdaliev
Org: Kocaeli Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nursultan2010_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerHCI International Conference, İBE araştırma eğilimleri, İBE araştırma metodları, sistematik eşleme
ÖzetBu çalışmanın amacı, uluslar arası olarak düzenlenen HCI International Konferansı’nda Türk araştırmacılar tarafından 2011-2014 yılları arasında sunulan tam metin bildirilere dayalı olarak İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) alanında gerçekleştirilen çalışmalara ait genel eğilimleri belirleyerek büyük resmi ortaya çıkarmaktır. Çalışma kapsamında, bu konferasta 2011-2014 yılları arasında Türk araştırmacılar tarafından sunulan toplamda 58 tam metin bildiri sistematik eşleme yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan incelemede, Türk araştırmacılarda akademi çalışanlarının katkılarının %87, endüstri çalışanlarının katkılarının %13 olduğu; en çok kullanılan araştırma metodu olarak Durum Çalışmaları (Case studies), Deneysel (Experimental) ve Kullanılabilirlik Testleri (Usability Testing) metodlarının kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC