18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMimaride animasyonun dünü bugünü
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yrd.Doç.Dr.Türkan İrgin Uzun
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turkanuzun_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Öğrt. Gör. Gökhan Aydın
Org: İstanbul Aydın Üniversitesi
Country: TR
E-mail: info_AT_gokhanaydin.net
Anahtar KelimelerMimarlıkta animasyon, mimari animasyon, mimaride animasyon Dijital tasarım, dijital modelleme ve animasyon , dijital görselleştirme, 3d Max, iç mekanda animasyon,
ÖzetAnimasyonun Türkçe karşılığı canlandırmadır. Bu canlandırma eylemi, çizgi film (cartoon) karakteri, dijital film karakteri veya bir oyun karakter nesnesi olabilir. Cansız, canlı reel ya da hayal ürünü herhangi bir nesnenin, eylemler dizilişinin ardından harekete geçebilmesidir. Mimari'de animasyonun kullanımı ise ilk olarak 1977'lere dayanmaktadır. Türkiye'deki tarihçesi ise daha kısadır. Genellikle Devlet politikası olarak güdülen turizmi canlandırma amaçlı filmlerle başlamıştır. Ülke tanıtımını amaçlayan tanıtıcı reklam filmlerinde kullanılan bu teknikler zamanla tüm reklam endüstrisine yayılmıştır. Turistik ve sit alanları merkez alan Kent ölçeğinde başlayan bu tanıtıcı filmler zamanla yerleşik alana geçen devremülkler, kaplıca ve termallerin tanıtımlarında kullanılmıştır. Özellikle son 10 yılda hızla artan toplu konut, Avm , otel ofis residans projelerinde, inşaat öncesi satış hedeflenen projelerde mimari animasyonlarda teknikler ve amaçlar değiştikçe ortaya çıkan animasyon ürünleri de değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada mimaride animasyonun geçmişten günümüze geçirdiği evrelere değinilerek animasyonun mimarideki yansımalarının seçilmiş örneklerle incelenerek genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC