18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGeoTeknik Mühendisliğinde Bilişim
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Devrim Alkaya
Org:
Country:
E-mail: devrimalkaya_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerBilişim teknolojileri, geoteknik mühendisliği, şev stabilitesi .Information technologies, geotechnical engineering, slope stability software
ÖzetIn this study, the definitions and current use of information and information technologies in civil engineering are briefly summarized and the use of information technologies and analysis software in geotechnics department. Today, as with many professions use of computers and computer software in geotechnical engineering became inevitable. The convenience provided by the softwares that give fast and reliable solutions are discussed and compared. In the study, PLAXIS software was evaluated as the base analysis software. Also, classical solution of the investigated sample geotechnics problems and solutions with OASYS and GEOSLOPE (Slope/w) softwares were made and the results are compared. Özet:Çalışmada inşaat mühendiliğinde bilişim ve bilişim teknolojilerinin tanımlanması ve mevcut kullanımı kısaca özetlenmiş, geoteknik anabilim dalında bilişim teknolojileri ve analiz yazılımlarının kullanımı incelenmiştir. Günümüzde birçok meslek dalında olduğu gibi geoteknik mühendisliğinde de bilgisayar ve bilgisayar yazılımlarının kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Hızlı ve güvenilir çözümler üreten yazılımların, teknik problemlerin ve sorunların hesap ve analizinde sağladığı kolaylıklar ele alınmış ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada PLAXIS yazılımı temel analiz programı olarak ele alınmıştır. Bunun yanında örnek olarak incelenen geoteknik problemlere klasik elle çözüm, OASYS yazılımıyla çözüm ve GEOSLOPE (Slope/w) yazılmıyla çözüm yapılarak farklı çözümler üretilmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC