18. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık Fore Kazıkların Yatay Yatak Katsayısı ile Çözümü
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Devrim Alkaya
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devrimalkaya_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimelerfore kazık , İksa tasarımı, Excelde iksa hesabı
ÖzetÖzet: Kazı alanlarında, kazı çevresindeki yollarda ve diğer mevcut yapıların olası hasarını inşaat süresince önlemek, derin kazı gerektiren yapılar için dikey kazı sistemlerini destekleyen kazı oluşturmak gerekir. Bu çalışmada, derin kazılar destek sistemleri ve fore kazık ve bir ankrajlı destek sistemi incelenmiştir. İksa sistemlerini yatay yatak katsayısı ile çözen bir excel programı hazırlanmıştır. Program ile iksa sistemleri ankrajsız olarak çözülmüştür. Derin kazılarda kullanılan iksa sistemlerini hem güvenlilik sınırları içinde hem de en düşük maliyette hesaplamayı amaçlayan bir bilgisayar oluşturulmuştur. Abstract: It is required to build excavation supporting systems in excavation areas to prevent probable damage in roads and other existing structures around the excavation and to enable vertical excavation along the construction of structures requiring deep excavations. In this study, supporting systems of deep excavations are investigated and fore piles without anchoraged support system. An Excel program is organized to solve retaining systems without anchored retaining systems are solved with program .
Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC