18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPrefabrik Öngerilmeli Beton Kiriş Eğilme Momenti Taşıma Kapasitesi Analizi ve Deneyi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdal İrtem
Org: Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı
Country: TR
E-mail: eirtem_AT_balikesir.edu.tr

Yazar 2
Name: Süleyman Atılgan
Org: DEPAŞ Prefabrike A.Ş. Denizli
Country: TR
E-mail: atilgans_AT_depasprefabrike.com.tr

Yazar 3
Name: Melih Türkoğlu
Org: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
Country: TR
E-mail: turk_melih_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerAnahtar Sözcükler: Prefabrik Kiriş, Öngerilmeli Kiriş, Taşıma Kapasitesi, Moment Taşıma Kapasitesi.
ÖzetÖNGERİLMELİ BETONARME KİRİŞ EĞİLME MOMENTİ TAŞIMA KAPASİTESİ ANALİZİ VE DENEYİ Erdal İRTEM 1 Süleyman ATILGAN 2 Melih TÜRKOĞLU 3 1 Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir eirtem@balikesir.edu.tr 2 DEPAŞ Prefabrike AŞ, Denizli atilgans@depasprefabrike.com.tr 3 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Balıkesir turk_melih@hotmail.com Özet: Son yıllarda yapı mühendisliğinde yapıların performansa göre tasarımı öne çıkmaktadır. Prefabrik Yapılarda da taşıyıcı sistem elemanlarının taşıma kapasitelerine göre boyutlandırmak daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Bu nedenle bu çalışmada DEPAŞ AŞ. tarafından üretilen ve uygulamada kullanılan T kesitli öngerilmeli betonarme aşık elemanın eğilme momenti taşıma kapasitesinin analizi Exell ile yapılarak, aşığa etkiyen yüklere göre güvenlik katsayısı belirlenmiştir. Bu analizde limit durumlar olan kirişte kullanılan S420 donatısının akma değerine ait limit durum için eğilme momenti değerini veren düzgün yayılı yük değeri elde edilmiştir. Benzer şekilde öngerme donatısının akma değerine ait ve C40 betonun ezilmesi değerine ait limit durumlara için de düzgün yaılı yük değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerin hesaplanması ile yapılacak deney sırasında karşılaşılacak limit durumlara yaklaşıldığında önceden bilgi sahibi olunmuş ve böylece hem gereken özen gösterilerek iş ve işçi sağlığı bakımından da gerekli önlemler için hazırlıklı yapma imkanı sağlanmış hem de hesaplanan limit durumlara ait yük değerleri kontrol edilebilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca DEPAŞ AŞ. üretim tesislerinde üretilen betonarme aşık elemanının yükleme deneyi ile eğilme momenti taşıma kapasitesi elde edilmiştir. Kirişin uzunluğu on metre olup her dörtte bir noktasında düşey yerdeğiştirme (sehim) değerleri de mekanik olarak ölçülmüştür. Bu deney 6 adet öngerilmeli betonarme aşık elemanı için tekrarlanmıştır. Analiz ve deneylerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve birbirine oldukça yakın değerler olduğu görülmüştür. Bu karşılaştırma ile analiz ile deney sonuçlarının güvenilir olduğu belirlenmiştir.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC