18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDECO-2014 Öğrenci Yarışması: Çelik Köprü Tasarımı ve Deneyi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdal İrtem
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: eirtem_AT_balikesir.edu.tr

Yazar 2
Name: Furkan Aslan
Org: Parlar Mühendislik
Country: TR
E-mail: furkan.aslan.91_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAnahtar Sözcükler: Desing & Construct, DECO’14, Çelik Kemer Köprü Taşıyıcı Sistem, Balıkesir Üniversitesi, 10 Numara Takımı, Düşey ve Yatay Yerdeğiştirme Performansı, Ağırlık Performansı
ÖzetDESING & CONSTRUCT 2014 (DECO’14) – Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü Yarışması Erdal İRTEM (1), Furkan ASLAN (2) (1) Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir eirtem@balikesir.edu.tr (2) Parlar Mühendislik ve Müşavirlik,İstanbul furkan.aslan.91@gmail.com Özet: Boğaziçi Üniversitesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Desing&Construct 2014 (DECO’14) Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü Yarışmasına” Balıkesir Üniversitesi adına 10-Numara takım adı ile ön elemelerden geçerek katılma hakkı kazanıldı. Tasarladığımız çelik köprünün her aşamasında İnşaat Mühendisliği lisans öğrenimimizde edindiğimiz bilgilerin yanı sıra Uluslararası bir öğrenci yarışması ölçeğinde de olsa bilişimin olanaklarını önemli ölçüde kullanılmıştır. Bunlar, taşıyıcı sistemin geometrisinin belirlenen sistemin çizimleri, yarışmada etkitilecek yüklere göre taşıyıcı sitemin statik hesapları SAP2000 bilgisayar programı ile yapılmıştır. Bu hesaplara göre çelik köprü eleman boyutları ve birleşim aracı olarak kullanılmasına izin verilen bulon boyutları ülkemizde yürürlükte olan yönetmelik ve standartlara göre belirlenmiş ve gerekli tüm teknik çizimler yapılmıştır. Ayrıca, yarışma sonrasında 10-Numara yarışma takımının beş öğrencisi tarafından Fakülte amfisinde öğrencilere ve diğer izleyenlere yarışma süreci, kazanılan deneyim fotoğraf, video ve power-point sunumu ile aktarılmıştır. Bu çalışma kapsamında Desing & Construct 2014 (DECO’14) – Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü Yarışması için belirlenmiş olan Tasarım-I ve Tasarım-II olarak adlandırılan iki farklı çelik köprü taşıyıcı sistemi incelenmiştir. Tabliyenin altında olacak şekilde kemerli çelik köprü olarak taşıyıcı sistemi belirlenen Tasarım-I’in tasarım ve imalatı ilk aşamada gerçekleştirilmiştir. Ancak çelik köprü, yarışma puanlama kategorilerinden olan yerdeğiştirme performansı kategorisinden tam puan alabilmek için hedeflenen yerdeğiştirme değerlerini sağlayamamış hatta yarışma kurallarında belirtilen maksimum yatay ve düşey yerdeğiştirme sınırları da aşmıştır. Bu nedenle tabliyenin üzerinde kemer olacak şekilde taşıyıcı sistemi belirlenmiş olan Tasarım-II adı verilen çelik köprünün tasarımı ve imalatının yapılmasına karar verilmiştir. Ancak Tasarım-II’nin taşıyıcı sistemi, DECO’14 final yarışmasına az bir süre kalması sebebiyle kısıtlı zaman zarfında Tasarım-I’in tabliyesinin altında bulunan kemer formunu oluşturan taşıyıcı elemanları aynen kullanılarak kemer formu tabliyenin üzerine alınmış ve, tabliye çubukları aynen kullanılmış sadece boyları değişeceği için tabliye ve kemer arasında yük aktarımı sağlayan iki ucu mafsallı çubuklar yeniden üretilmiştir. Tasarım-I’e ait taşıyıcı sistem geometrisi, statik hesapları, eleman boyutları ve birleşim aracı hesapları irdelenmiştir. Yarışma sonrasında Tasarım-II’ye ait en kesit optimizasyonu da yapılmıştır. Böylece yarışmaya katılan çelik köprü elemanlarının en kesitlerinin DECO’14 yarışma kurallarında belirtilen düşey yerdeğiştirme sınırını aşmayan ve bu kategoride tam puan alabilecek, yarışma kurallarındaki maksimum ağırlık sınırını geçmeyecek ve tüm çubuklarda ki gerilme sınır değerlerini sağlayacak kadar küçültülebileceği tespit edilmiştir. Sunulan bu çalışma ve Fakülte Amfisindeki sunum ile bundan sonraki yıllarda DECO Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü Yarışmasına Balıkesir Üniversitesi adına katılmayı düşünen öğrencilere tecrübe aktarımı yapmak, sürdürülebilir bir anlayış ile üniversitemizi ön plana çıkartmak ve böylece, çalışma sürecinde, plan programlı disiplinli çalışma, zaman yönetimi ve yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlemlerin ne denli önemli olduğu hissettirmek, takım ruhu bilinci aktarılmaya çalışılmıştır
Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC