18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUnutulma Hakkı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nihad Karslı
Org: Ankara Barosu
Country:
E-mail: enki_AT_r-3.org

Yazar 2
Name: Alanur Ayhan
Org: Ankara Barosu
Country:
E-mail: alanur.ayhan_AT_avukat.av.tr

Yazar 3
Name: Engür Pişirici
Org: Bilkent Üniverstesi
Country:
E-mail: engur_AT_bilkent.edu.tr

Yazar 4
Name: Oya Günendi Yağan
Org: Ankara Barosu
Country:
E-mail: oyagunendi_AT_yahoo.com
Anahtar Kelimelerunutulma hakkı, arsivler, wayback machine
Özet
UNUTULMA HAKKI 

 
Oturum Başkanı: Oya Günendi Yağan

Konuşmacılar : Engür Pişirici 
        Nihad Karslı
        Alanur Ayhan

Hedef     : Katılımcılara genel bir unutulma hakkı tanımı yapmak, Avrupa Adalet Divanı’nın emsal kararı ile Avrupa Birliği yerel mahkemelerinin yaklaşımını kısaca anlatmak ve Yargıtay’ın vermiş olduğu karar ile Türk mevzuatı ışığı altında kısa bir karşılaştırma yaparak, teknik uygulama hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

 
1. Konuşmacı  : Engür Pişirici

Başlık     : Erişimin Engellenmesi ve Teknik Boyutu

- Erişimin engellenmesi nedir, nasıl yapılır?

- İçeriğe ilişkin erişimin engelenemediği veya engellense bile ihlalin engellenemediği durumlarda, İnternet sitesinin tümüne erişimin engellenmesi nasıl yapılır?

 

2. Konuşmacı  : Nihad Karslı

Başlık     : Türk Hukukunda Unutulma Hakkı

- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17/06/2015 tarihli 2014/4-56 E., 2015/1679 K. sayılı Kararı ve değerlendirilmesi

3. Konuşmacı  : Alanur Ayhan

Başlık     : Avrupa Birliği’nde Unutulma Hakkı ve Güncel Gelişmeler

- İnternete Erişim Temel Bir İnsan Hakkı mıdır?

- Kişisel Veri - Unutulma Hakkı İlişkisi ve Güncel   Gelişmeler

- Avrupa Adalet Divanı’nın C-131/12 Sayılı Kararı ve Önemi

- 5651 ile Gerçekten Unutulabilir miyiz?
Başlıklar AB-Panel
Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
Digital Aktivizim, Siber Kültür, Nefret Söylemi, Unutulma Hakkı
İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC