18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkademisyenler ile İletişim, Bilgi Okuryazarlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ethem Olukcuoğlu
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ethem_AT_omu.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi okuryazarlığı, bilimsel bilgiye erişim, kullanıcı eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uygulaması
ÖzetBilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974’te Amerikan Bilgi Endüstrisi Derneği (Information Industry Association) başkanı Paul Zurkowski tarafından Kütüphane ve Bilgi Bilimi Ulusal Komisyonu (National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)) için hazırlamış olduğu bir raporda kullanılmıştır, şemsiye bir terimdir. Bilgi gereksinimini tanımlama, Gereksinim duyulan bilgiyi bulma, Değerlendirme, Etkin şekilde kullanma ve iletme becerisi şeklinde de American Library Association tarafından da tanımlanmıştır. Bu Bildiride ; Kullanıcı eğitiminin tanımı, önemi, amaçları, Kullanıcı eğitimi ve bilgi okuryazarlığı, Değişen kullanıcı beklenti ve gereksinimleri, Kullanıcı eğitimi, bilgi okuryazarlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi uygulaması, OMÜ’de neden kullanıcı eğitimine ihtiyaç duyuldu? Kullanıcı eğitimi ile OMÜ’de hedeflenenler, Planlama süreci, uygulamalar, örnekler, Sonuçlar ve öneriler sunulacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC