18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkıllı Telefonlarda Gizlilik ve Mahremiyet: Durum Saptaması ve Öneriler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Enis Karaarslan
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: enis.karaarslan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Meltem Demir
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: demirmeltem50_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Vedat Fetah
Org: Ege Üniversitesi BİTAM Network Yönetim Grubu
Country: TR
E-mail: vedatfetah_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelermobil bilişim, akıllı telefon, Android, mahremiyet
ÖzetAkıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırmakta ama aynı zamanda hayatımız hakkında çok çeşitli ve güncel bilgiler toparlamaktadır. Bu bilgilerin bizim isteğimiz dışında başka kişilerin eline geçme olasılığından dolayı hayatımızın gizliliği ve mahremiyetimiz ciddi bir tehlike altındadır. Bu çalışmada, akıllı telefonların ne tür bilgileri toparladıklarının tanımlanması hedeflenmiştir. Akıllı telefonlara yönelik ana tehditler ve saldırılara örnekler verilmiştir. Bu tür sistemlerde alınabilecek güvenlik ve mahremiyet önlemleri anlatılmıştır. Bu çalışmada ele alınan uygulamalar ve konfigürasyonlar MSKÜ NetSecLab Mobil Bilişim Labında (http://netseclab.mu.edu.tr/mdevlab/) Android ortamında gerçekleştirilmiş ve edinilen deneyim paylaşılmıştır. Tasarımdan güvenli telefonlara örnekler verilmiştir. Bu çalışma sadece bir durum tespiti yapmakla kalmayıp gizlilik ve mahremiyeti sağlamak için önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC