18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Performans Karşılaştırması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emre Can YILMAZ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Samsun
Country: TR
E-mail: ecylmz_AT_bil.omu.edu.tr

Yazar 2
Name: Recai OKTAŞ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Samsun
Country: TR
E-mail: roktas_AT_bil.omu.edu.tr
Anahtar KelimelerBulut Bilişim, Sanal Makine, Linux Konteyner, Hipervizör, Sistem Yönetimi
ÖzetGünümüzde, bulut bilişimle birlikte yaygınlaşan tam sanallaştırmadan, hızla popülerliği artan konteyner tabanlı sanallaştırmaya geçişin olduğu gözlemlenmektedir. Bu geçişin nedenleri arasında tam sanallaştırmada kaynakların verimsiz kullanılması ve bunun sonucunda sanal makinelerin iş yükü performansının düşük olması gösterilmektedir. Bu çalışmada, Linux işletim sistemi çekirdeği özelinde tam sanallaştırma ile konteyner tabanlı sanallaştırmanın başarım kıyaslamalarını yaptık. Yapılan çalışmalar için Linux konteyner yönetim yazılımı olarak Docker ve son zamanlarda Docker’a alternatif olarak ortaya çıkan Rocket kullanırken, tam sanallaştırmada hipervizör olarak KVM (Kernel based Virtual Machine) kullandık. Belirtilen ortamların her biri için imaj boyutu, açılış hızı, işlemci, depolama ve ağ başarımı testleri uygulandı. Bu testlerin sonuçlarının, kullanıcılar için hangi tip sanallaştırmanın hangi koşullarda kendilerine daha uygun olacağı konusunda yardımcı olması beklenmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Sistem ve Ağ Yönetimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC