18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKonteyner Tabanlı Sanallaştırma ve 12 Faktör Yöntembilimine Dayalı Web Uygulama Geliştirme Süreci Önerisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emre Can YILMAZ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Samsun
Country: TR
E-mail: ecylmz_AT_bil.omu.edu.tr

Yazar 2
Name: Recai OKTAŞ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Samsun
Country: TR
E-mail: roktas_AT_bil.omu.edu.tr
Anahtar KelimelerUygulama Geliştirme, Sanallaştırma, 12 Faktör, Ruby on Rails
ÖzetGünümüzde, konteyner tabanlı sanallaştırmanın popüler hale gelmesiyle birlikte geliştirme yöntemlerinde de değişikliğe gidilmektedir. Geliştiriciler ve sistem yöneticileri tarafından, geliştirme ve konuşlandırma süreçleri farklılıklarını minimuma indirmek istenmektedir. Bunun yanı sıra geliştiricilerin çalıştıkları ortam farklılıkları da ortadan kaldırmak istenmektedir. Bu çalışmada, geliştirme sürecindeki kritik olan bu problemlere modern çözüm önerisi getirilmiştir. Konteyner tabanlı sanallaştırma olarak Docker ve örnek web uygulaması olarak Ruby on Rails web çatısı kullanılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet Servislerinin çalıştırılması
Sistem ve Ağ Yönetimi
Veri Tabanı ve Yönetimi
Web Servisleri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC