18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAndroid Tabanlı Mobil Uygulama İle Araç Karbon Salınım Hesabı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İsmet Faruk YAKA
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismetfarukyaka_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Abdülkadir KOÇER
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akocer_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 3
Name: Afşin GÜNGÖR
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: afsingungor_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerAndroid, Karbon, Enerji, Yazılım
ÖzetDünya her geçen gün büyümekte ve bu büyüme neticesinde enerjiye olan talep artmaktadır. Artan bu enerji talebi neticesinde enerji tüketimi her geçen güne nazaran hızlı bir şekilde artmaktadır. Enerji kaynaklarının başında fosil yakıtlar gelmektedir. Fosil yakıtlar elektrik enerjisi, ulaşım vb. gibi yaşamsal faaliyetler için sıklıkla kullanılmaktadır. Enerji eldesi için O2 ile yakılan fosil yakıtlar neticesinde çevreye CO2, NOx gibi zararlı gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu gazların atmosferdeki artışı sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Çevreye verilen bu zararın tespiti ve en aza indirilmesi için karbon ayak izi hesabı ortaya çıkmıştır. İnsan yaşamındaki karbon ve zararlı gaz salınımların yapıldığı kalemler dikkate alınarak detaylı bir hesaplama yapılır. Bu hesaplama neticesinde doğaya ne kadar karbon salınımı olduğu ve bu salınımın nasıl azaltılacağı ortaya konur. Buradan hareketle bu çalışmada bir birey veya ailenin, en çok karbon salınımı gerçekleşen ulaşım açısından karbon ayak izinin hesaplanması amaçlanmıştır. Bu hesaplamanın pratik ve kullanılabilir olması için Android tabanlı mobil bir yazılım haline getirilmiştir. Geliştirilen yazılım sayesinde bir birey aracının yakıt cinsi ve motor hacmi ile tükettiği yol miktarı verilerini yazılım ara yüzüne girerek bu tüketimleri sonucu çevreye ne kadar bir karbon salınımı yaptığını tespit etmiş olacaktır. Ayrıca bu CO2 salınımı karşılayacak ağaç miktarı hesaplanarak çevre duyarlılığı vurgulanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC