18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBir Konutun Elektrik İhtiyacının Yazılım Desteği İle Tespit Edilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Abdülkadir KOÇER
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akocer_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: İsmet Faruk YAKA
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismetfarukyaka_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Afşin GÜNGÖR
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: afsingungor_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimeleryazılım, elektrik, fotovoltaik,enerji
ÖzetGelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Fosil kaynaklı olarak bilinen geleneksel enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneceği bilinmektedir. Bunun yanı sıra bu tür kaynakların tüketimi ile zehirli gaz salınımı, asit yağmurları, ozon tabakasının zarar görmesi gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaşması, enerji ihtiyacının çevresel sorunlara yol açmadan sürdürülebilir bir şekilde üretimini sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlisi güneş enerjisidir. Bu çalışmada bir yazılım vasıtasıyla bir konutun elektrik ihtiyacının tamamının Fotovoltaik paneller ile sağlanması için gereken panel sayısının tespiti amaçlanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC