18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEsnek Web Ara Yüzü Tasarlanması Üzerine Bootstrap İle Bir Uygulama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Veli Özcan Budak
Org: Kırklareli Üniversitesi
Country: TR
E-mail: veliozcanbudak_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Murat Gezer
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: murat.gezer_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEsnek Web Tasarımı, Responsive Web Design, Mobil Cihaz, PHP, Mysql, Bootstrap, CSS
ÖzetESNEK WEB ARA YÜZÜ TASARLANMASI ÜZERİNE BOOTSTRAP İLE BİR UYGULAMA Teknolojinin en önemli ürünlerinden biri olan World Wide Web (www)’in hızlı büyümesinden dolayı bu platform üzerindeki web sayfaları günlük yaşamımızda sürekli kullandığımız bir teknoloji ürünü olarak hayatımızda yer etmektedir. Web sayfalarını geliştiren yazılımcıların da bu büyümeye paralel olarak kendilerini geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Yazılımcıların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak biçimde bu araştırmada web sayfası geliştiricilerin yönetim sistemlerinde kullanabilmeleri amacıyla ara yüz yapısı tasarlamaya yönelik olarak bir prototip geliştirilmiştir. Ara yüz yapıları, web sayfalarındaki içerik elemanlarını düzenli sunmamıza yarayan en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple prototip, ihtiyaç duyulduğunda tek ekran üzerinden dinamik bir şekilde organize edilebilen, herhangi bir değişiklik ihtiyacı duyulduğunda kodlama yapmaksızın aynı anda farklı cihaz türleri için sayfa ara yüz yapıları oluşturabilen bir araç olarak tasarlanmıştır. PHP ve Mysql dillerinin kullanılmasıyla oluşturulan bu prototip web içeriği geliştirmek için kullanılan diğer programlama dilleriyle de yapılabilir. Bu çalışma kapsamında tasarlanan prototipin, web içerik geliştiricilerinin ara yüz yapısı tasarlama noktasında kendi yönetim sistemlerinde kullanabilecekleri bir araç olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu prototip sayesinde herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan da sistemi kullanacak kişilere kolay kontrol edilebilir bir ara yüz yapısı tasarlama olanağı sunulabilir.
Başlıklar Teknik Konular:
Ulusal Ve Kurumsal Politikalar:
AB-Bildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Web 3.0, Semantik Web ve Xml
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC