18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPython Dilinin Öznitelikleri, Programlama Eğitiminde ve Yazılım Dünyasındaki Yeri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Uğur Ayvaz
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: ugur.ayvaz_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: Adil Çoban
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: adilcoban_AT_mu.edu.tr

Yazar 3
Name: Hüseyin Gürüler
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: hguruler_AT_mu.edu.tr

Yazar 4
Name: Musa Peker
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: musa_AT_mu.edu.tr
Anahtar KelimelerPython, Programlama, Python Modülleri, Dinamik Kodlanan Diller
ÖzetTeknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler yazılım sektörüne, dolayısıyla programlama dillerine olan ilgi ve yönelimi daha da arttırmıştır. Bu sebeple programlama eğitimi verilen bölümlerde programlama dili seçimi, üzerinde önemle durulan ve tartışılan bir konu haline gelmiştir. Programlama dili seçiminde, tercih edilecek olan dilin, öğrencilere temel programlama bilgi ve becerilerini kazandıracak nitelikte ve kolay öğrenilebilir olmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca, sektörde tercih edilen programlama dilleri, lisans eğitiminde programlama dersi tercihini doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında C, C++, Java, C# gibi statik kodlanan popüler dillerin yaygın olarak tercih edildiği görülmektedir. Bunların yanında JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby gibi dinamik kodlanan diller ise son yıllarda kullanım alanlarının genişlemesi ve kullanıcı sayılarının gittikçe artmasıyla yükselişe geçen dillerdir. Özellikle Python, ticari sektörde, akademik çalışmalarda ve üniversitelerin eğitim programlarında tercih edilen bir dil konumuna gelmiştir. Bu çalışmada, Python dilinin kendine has özellikleri tanıtılmış ve dünyada Python kullanımına olan yönelim araştırılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC