18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇukurova Üniversitesi Tam Öğrenme Destekli Sınav Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şemseddin KOÇAK
Org: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Country: TR
E-mail: kocaks_AT_cu.edu.tr

Yazar 2
Name: Murat KARA
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: mkara_AT_cu.edu.tr

Yazar 3
Name: Erkan KAYNAK
Org: Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: ekaynak_AT_cu.edu.tr
Anahtar KelimelerTam Öğrenme, E-Sınav, Çevrimiçi Sınav, İzleme Testleri, Web Sınav, Online Sınav, Olives
ÖzetBloom’a göre Tam Öğrenme; “Öğrencilerin hemen hemen tümünün, bir ünite içinde öğrenilecek davranışların % 75-85 gibi büyük bir kısmını öğrenmiş olmaları veya bu düzey bir öğrenmeyi sağlama amacını güden bir öğrenme yaklaşımı”dır. Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde; ipucu (işaret), pekiştireç kullanabilir, öğrenci katılımı sağlayabilir, yer yer dönüt ve düzeltme de yapabilir. Fakat “dönüt” ve “düzeltme”yi her öğrenci için kullanması, klasik sınıf ortamında mümkün değildir. Çünkü dönüt ve düzeltme yapabilmek için, her ünite sonunda biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme yapılması, başka bir deyimle izleme testlerinin uygulanması gereklidir. İzleme testlerini, her üniteden sonda uygulamak, değerlendirmek, önceki ünitelerdeki eksik ve yanlışlara verilen cevapları tekrar değerlendirmek ve sonucu yine her bir öğrenciye bildirmek, sınav ve öğrenci sayılarının çokluğu dikkate alındığında, hiç de mümkün değildir. Günümüzde web tabanlı çevrim içi eğitim ve sınav sistemleri kullanılması, tam öğrenmede karşılaşılan sorunların giderilmesinde yardımcı olacaktır. İşte bu amaçla yaptığımız çalışmada; Tam öğrenmeyi sağlayabilecek ve internet-bilgisayar ortamında sınav yapabilecek “işlevsel bir bilgisayar programının” nasıl yazılacağı, programın tam öğrenmeyi sağlayıp sağlayamayacağı, programın öğrenme üzerinde “etkili olup olamayacağı” ve uygulamanın yapıldığı öğrenciler tarafından “nasıl algılandığı” sorularına cevap aranmış ve olumlu karşılıklar alınmıştır. Çukurova Üniversitesi uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde geliştirilen Olives (Online Video Eğitim Sistemi) içerisinde tam öğrenme amaçlı bir sınav modülü gerçekleştirilmiştir. Modül, izleme testlerini haftalık, web tabanlı olarak gerçekleştirecek şekilde programlanmış olup, bir derste uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların başarıya katkısı olduğu görülmüştür.
Başlıklar AB-KısaBildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC