18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDjango ile Web Uygulaması Geliştirme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Can Kepenek
Org: Infoowl
Country: TR
E-mail: ahmetcan.kepenek_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Özge Barbaros
Org: Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi
Country: TR
E-mail: ozge.barbaros_AT_boun.edu.tr
Anahtar Kelimelerpython, django, web, mvc
Özet
Ders, temel Python programlama dili ile birlikte
Django web çatısını kullanarak web uygulamalarının
nasıl geliştirilirildiğini anlatmaktadır. Her bir konu
açıklayıcı örneklerle ifade edilerek konu pekiştirilmesi
sağlanacaktır.

---
Katılımcılar için ön şartlar: Daha önce en az bir programlama dili ile uğraşmış olmaları beklenmektedir.

---
İçerik:
1. Gün, 1. Yarım Gün
- Python'un tanıtılması ve Eclipse PyDev
Kurulumunun sağlanması
- if, else, elif koşul ifadelerinin tanıtılması
- while, for, range, len, break, continue, in gibi döngü
ve ardışık elemanlar için kullanılan ifadelerin
açıklanması
- Fonksiyon tanımlanması ve kullanılması
1. Gün, 2. Yarım Gün
- Python'da modul tanımlama ve modullerin içeri
aktarılması
- List, Tuple, Dictionary, Set gibi veri yapılarının
açıklanması
- Nesne yönelimli programlama dili olarak Python'u
kullanma
2. Gün, 1. Yarım Gün
- MVC tanımı ve işleyişi
- Django'nun tanıtılması, kurulumu
- Basit ilk django uygulamasının oluşturulması
2. Gün, 2. Yarım Gün
- Django'da model kavramı ve veritabanı ile
ilişkilendirilmesi
- HttpRequest kavramının açıklanması
3. Gün, 1. Yarım Gün
- Django form'ları ile form oluşturmak
- Django template dili kullanma
- view kavramı
3. Gün, 2. Yarım Gün
- view kavramı(devam)
- Kullanıcı yetkilendirme
- Yapılandırma dosyasına genel bakış; settings.py
4. Gün, 1. Yarım Gün
- Örnek uygulama
4. Gün, 2. Yarım Gün
- Örnek uygulama(devam)
Başlıklar AB-Kurs
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC