18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYazılım Eğitiminde Scratch Programı Çalışmalarının Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İbrahim Berksoy
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ibrahimberksoy1_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ömer Faruk Sözcü
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ofsozcu_AT_fatih.edu.tr

Yazar 3
Name: Elif Armağan
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: armaganelif_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Aynur Arslan
Org: Fatih Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aynarslan02_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerScratch, algoritma, programlama, üst düzey düşünme becerileri
ÖzetAlgoritma ve Programlama Eğitiminde Scratch Programı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi Algoritma ve programlama; özellikle öğrencilerinin algoritmik düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlaması, problem çözme ve analiz sentez becerilerinin gelişmesi, üretim yapması açısından oldukça önemlidir. Bilgisayar programlama, farklı becerilerin aynı anda kullanılmasını gerektiren bir problem çözme ve üretim sürecidir. Bu becerileri kazandırmak için gerekli programlama eğitimi ve öğretimi farklı kurum ve kademelerde kimi zaman zorunlu dersler olarak, kimi zaman da isteğe bağlı kurslar şeklinde verilmektedir. Yazılım eğitimi tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de ağırlıklı olarak lisans düzeyinde ve meslek liselerinde yapılmaktaydı. Ancak son zamanlarda, özellikle gelişmiş ülkelerde, yazılımı sevdirmek ve bu sürece öğrencileri daha erken yaşta başlatma çalışmaları hız kazanmış durumdadır. 2012 yılında değişen eğitim sistemiyle Türkiye’de de, ortaokullarda önce seçmeli olarak okutulan şimdi ise 5-6 sınıflarda mecburi olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersi kazanımları içerisinde yer alan “problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme” için Scratch, Kodu, SmallBasic vb. Programlar kullanmaktadır. Bu programlar içerisinde özellikle bir çok okul Scratch programını tercih etmektedir. Scratch 2003 yılında MIT Üniversitesi Medya Laboratuvarı tarafından geliştirilmeye başlanan ve 2007 yılında tüm dünyada yaklaşık 40 dil desteği ile yayımlanan görsel bir programlama ortamıdır. Yüksek seviyeli dillerdeki kod yazma, Scratch’ın kod blokları ile farklı bir şekil almıştır. Scratch ile öğrenciler kod yazmak yerine kod bloklarını sürükle bırak yöntemiyle birleştirip programlarını oluştururlar. Kod bloklarının hepsi, doğru bir şekilde yerleştirilebilmesi için birbirlerine entegre olabilecek şekilde oluşturulduğundan dolayı, orta seviyeli dillerdeki söz dizimi (syntax) hataları engellenmektedir. Ayrıca Scratch ile öğrenciler, bazı kod bloklarını program alanına sürükleyip bıraktıktan sonra bir kere o kod bloğuna tıklandığında sahnede kod bloğunun ne işe yaradığını görerek öğrenebilirler. Scratch ile kendi interaktif hikayelerinizi, oyunlarınızı ve animasyonlarınızı programlayabilir ve bu ürettiklerinizi online olarak paylaşabilirsiniz. Öğrencilerimizin erken yaşta üretici fikirlere sahip olabilmesini ve sistematik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda yapan Scratch, 21.yüzyılı yakalayan bir genç nesil yetiştirmek isteyen her eğitimciye yardımcı olmak için üretilmiştir. Bu çalışmanın amacı Scratch progamı üzerine yapılan çalışmaların taranarak gerek Scratch programı gerekse algoritma öğrenmenin öğrencilerde ne tür sonuçları ortaya çıktığını ortaya koymaktır. Literatür taraması şeklinde olan çalışmamızın sonucunda algoritma ve programlama öğretiminin öğrencilerin analitik düşünme becerilerine katkı sağladığı, aynı zamanda günlük hayattaki birçok problemin programlama ile kazanılan pratik ve yaratıcı fikirlerle çözüme kavuşturulabileceği, alternatif düşünme yolları geliştirerek çözümlere eleştirel bakabilecekleri çalışmaların ortak yönleri olarak tespit edilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC