18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKararlı Eşleşme Probleminde Seçimleri Kısıtlayan Yeni Bir Yaklaşım
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aycan Vargün
Org: uluslararası bilgisayar ensitüsü
Country: TR
E-mail: aayyccann_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Mehmet Emin Dalkılıç
Org: uluslararası bilgisayar ensitüsü
Country: TR
E-mail: mehmet.emin.dalkilic_AT_ege.edu.tr
Anahtar KelimelerKararlı Eşleşme, Kararlı Evlilik, Ertelenmiş Kabul Prosedürü
ÖzetKararlı eşleşme problemi iki küme elemanları arasında kararlı çiftler kümesini bulmayı amaçlayan problemdir. Bu çiftler kümesi, elemanların tercih listelerine bakılarak oluşturulur. Bu iki küme, erkek ve kadınlar kümesi olarak tanımlanabilir. Bu problemi çözen algoritmalardan en bilineni Gale ve Shapley’in 1962’de yayınladığı ertelenmiş kabul prosedürüdür[1]. Ancak, algoritmanın erkeklerin teklif yaptığı, kadınların teklifleri değerlendirdiği versiyonunda, erkekler için mümkün olan en iyi ve kadınlar için mümkün olan en kötü sonuç ortaya çıkmaktadır. Algoritmanın kadınların teklif yaptığı, erkeklerin teklifleri değerlendirildiği versiyonunda ise sonuç yukarıdaki durumun simetriğidir. Bu bildiride, Gale-Shapley algoritmasında tekliflerin kabulündeki ölçütleri değiştirerek, sonuçların erkek ve kadınlar için iyileştirilmesi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar çeşitli ölçütler kullanılarak karşılaştırılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC