18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkiye’de Elektronik Kayıt Saklama Gereksinimleri ve Örnek Bir Uygulama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Özcan
Org: İdea Teknoloji Çözümleri AŞ
Country: TR
E-mail: ahmet.ozcan_AT_ideateknoloji.com.tr

Yazar 2
Name: Erdinç Özdemir
Org: İdea Teknoloji Çözümleri AŞ
Country: TR
E-mail: erdinc.ozdemir_AT_ideateknoloji.com.tr
Anahtar KelimelerKayıt Saklama, e-Dönüşüm, XML, XSLT, Veri Tabanı, Big Data
ÖzetKayıt Saklama Gereksinimleri (KSG), Vergi Usulü Kanunu’nun 431. Maddesi ile birlikte çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara getirilmiş; belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibrazı ile ilgili bir projedir. Bu bildiride, KSG ile getirilen yasal zorunluluklar ile birlikte talep edilen içeriğin ERP, XML, Excel, Veri Tabanı gibi çok çeşitli kaynaklardan elde edilerek birleşimini ve istenilen formatlara XSLT ile dönüşümünü sağlayan örnek bir uygulamadan bahsedilecektir. Bildiride ayrıca veri kaynağının çok çeşitli olması ve gelen verinin büyüklüğü sebebiyle karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları irdelenecektir. Son olarak veri yükünün aşırı boyutlara ulaşması durumunda, kullanılan ilişkisel veri tabanı sisteminin bu verileri işlemede yaşayabileceği yetersizliğin “Big Data” teknikleri ile nasıl aşılabileceği tartışılacaktır.
Başlıklar AB-KısaBildiri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
E-is, M-İs, Yeni Ekonomi
Web Servisleri
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC