18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversitelerin Radyo-TV Yayıncılığın Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yiğit Açık
Org: Ege Universitesi
Country: TR
E-mail: yigitacik_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Levent Uslu
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: levent.uslu_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Fazıl Apaydın
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fazil.apaydin_AT_ege.edu.tr
Anahtar Kelimelerüniversitelerin radyo televizyon yayıncılığı, frekans planlaması, 6112 sayılı kanun, web tv
ÖzetTürkiye’deki Üniversitelerin Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yapmasının Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet Türkiye’de üniversitelerin radyo ve televizyon yayıncılığı yapma konusundaki talepleri kurulan her yeni üniversite ile birlikte giderek artmaktadır. 1990’ların başında kurulmaya başlayan özel radyo ve televizyon kanalları nedeniyle yeni bir hukuksal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 1994 yılında “3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınlarını Hakkında Kanun”la özel radyo ve televizyon kanalları hukuki bir statüye kavuşmuşlardır. Ne var ki bu kanunun kabul edildiği tarihte yayın yapmakta olan üniversitelere ait radyo istasyonları kanun yapıcılar tarafından göz ardı edilmiştir. Özellikle üniversitelerden ve toplumun çeşitli katmanlarından gelen talepler doğrultusunda bünyesinde radyo ve televizyon bölümü bulunan üniversitelerin yerel ölçekte yayın yapmasının önü 2002 yılında açılmıştır. Buna dayanarak RTÜK’ten yayın için frekans talebinde bulunan üniversitelerin sayısı artmıştır. Özel sektörün de bu alana yoğun ilgisinin bulunması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Üniversitelerin radyo ve televizyon yayıncılığı konusundaki faaliyetleri halen devam etmesine karşın bugüne kadar konuya yeterince ilgi gösterilmemiştir. Bir çok üniversiteyi ve bu alanda eğitim görmekte olan öğrenciyi yakından ilgilendiren bu konuyu ele alan çalışmamızda üniversitelerin radyo ve televizyon yayıncılığı alanında kendilerine verilen hakların neler olduğu belirtildikten sonra internetin alternatif bir yayın mecrası olarak kullanımı üzerinde durulacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
E-yayıncılık ve e-kitap
İnternet ve Sosyal Bilimler
Kurumsal Internet Politikaları
Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC