18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBir İnternet Televizyonunda Haberin Üretimi: Ege Üniversitesi Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Levent Konuş
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: levent.konus_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Yiğit Açık
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yigit.acik_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Fazıl Apaydın
Org: Ege Universitesi
Country: TR
E-mail: fazil.apaydin_AT_ege.edu.tr

Yazar 4
Name: Çetin Ayvaz
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cetin.ayvaz_AT_ege.edu.tr
Anahtar KelimelerTelevizyon Haberciliği, Üniversite Televizyonları, webtv
ÖzetBilgi ve iletişim teknolojilerinin bugün geldiği nokta her alanı olduğu gibi radyo ve televizyon yayıncılığı sektörünü de radikal bir şekilde dönüştürmüştür. Bu süreç halâ devam etmektedir. Teknolojinin bu alanda sunduğu en önemli avantajlardan biri yapım ve yayın maliyetlerini azaltması, böylece radyo veya televizyon yayını yapmak amacıyla kurulan şirketlere ek olarak sektörde kamu kurumları ve üniversiteler gibi yeni aktörlerin de ortaya çıkmasına olanak tanımasıdır. Bu çalışmada ülkemizde 1990’dan sonra hızlanan özel radyo ve televizyon yayıncılığının bir yansıması olarak üniversiteler tarafından kurulmaya başlanan televizyon kanallarından biri olan Ege Üniversitesi Televizyonu Haber Merkezi’nin çağdaş televizyon yayıncılığı ilkeleri çerçevesinden bir üniversite televizyonunda haber üretiminin nasıl olması gerektiğine ilişkin deneyim ve önerileri paylaşılacaktır. Haberin tanımı, haber üretim süreci, haber yayını, haber kaynakları, evrensel yayıncılık ilkeleri, bir haber merkezinin organizasyon yapısı gibi konulara değinilecek bu bildiride yeni yayın platformlarında bu haberlerin paylaşımı konusunda da bilgi verilecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
E-yayıncılık ve e-kitap
İnternet ve Sosyal Bilimler
Kurumsal Internet Politikaları
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC