18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkE-Devlet Uygulamaları İle Şeffaflık, Katılım ve Demokratikleşme İlişkisinin Analizi (Aydın İli Örneği)
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kayhan Delibas
Org: Adnan Menderes University
Country: TR
E-mail: kdelibas_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ali Erdem Akgul
Org: Adnan Menderes University
Country: TR
E-mail: alierdemakgul_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilişim Teknolojileri, Demokratikleşme, E-devlet, Katılım, Şeffaflık - Information Technologies, Democratization, E-Government, Political Participation, Transparency
ÖzetE-devlet, kısa vadeli, basit ve dar kapsamlı bir girişimi değil; zamana yayılmış, geniş kapsamlı, karmaşık ve zahmetli bir yaklaşımı içermektedir. E-devlet, yurttaş odaklı bir uygulamayı gerçekleştirme hedefindedir. Bu yüzden yurttaş temelinde yönetim için bilişim teknolojilerinin kullanımı söz konusudur. İnternet teknolojisi toplumsal yapı üzerinde çok boyutlu değişimlere sebep olduğu için; e-devlet uygulamaları ile şeffaflık, katılım ve demokratikleşme ilişkisinin de analiz edilmesi sosyolojik bir gerekliliktir. Bir alan araştırmasına dayanan bu çalışmayla; "e-devlet uygulamaları ile şeffaflık, katılım ve demokratikleşme ilişkisinin" analizi amaçlanmaktadır ve bu ilişki Aydın İl merkezinde incelenmiştir. Analysis of the Relationship between E-Government Applications, Transparency, Participation and Democratization: Case Study of Aydin Abstract E-government is not a short-term, simple and narrowly focused initiative: It rather requires a broader approach with an extensivescope and long-time planning effort. E-government aims to realise a citizen cantered application. Therefore, for the citizen-centered governance e-government uses information technologies. Information technologies instigates multi-dimensional social change within the social structure; thus analysis of the relationship between e-government, transparency, participation and democratization has been emerging as a sociological necessity. This paper is based on a field work and aims to explore the relationship between e-government, transparency, participation and democratization in the district of Aydin.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC