<-- -->

08.02.2017 1. Gün

9:30-11:00

A Salonu Açılış Konuşması

11:30 - 13:00

Salon A

149. Eğitim Kaynaklarında Creative Commons Lisanslarının Kullanımı; Orçun Madran, İlkay Holt

Salon B
Eğitim-1:

141. Bilgisayar Destekli Tam Öğrenme Uygulaması; Şemseddin Koçak, Metin Kapıdere

161. Eğitimde Kullanılan Teknoloji Destekli İşbirlikli Ortamlar; Agah Tuğrul Korucu, Hüsniye Biçer

Salon C
Kripto

100. Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları; Merve Can Kuş Khalilov, Mücahit Gündebahar, İrfan Kurtulmuşlar

CDMA Sistemleri için Yeni Mükemmel Dizi Örnekleri; Sibel Kurt, Oğuz Yayla

Salon D
 
IoT-1

137. Nesnelerin Haberleşmesi ve Kullanılan Teknolojiler; Birol Çiloğlugil , Özlem Özgöbek, Oylum Alatlı

139. IoT Uygulamaları için Oluşturulan Sistemde Servisler, Nilgün İncereis, Bekir Tevfik Akgün

Salon E

199. Wordpress Sunucu Güvenliği, Doruk Fişek,

Salon F

221. Özgür Yazılım, Özgür Donanım; Barış Büyükakyol

Salon G

236. Ağ Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar ve SDN; Gökhan Akın, Ozan Buk

Salon H

156. Özgür Yazılımları Türkçeleştirmek; Muhammet Kara, Gökhan Gurbetoğlu <

Yemek Arası

14:00-16:00

Salon A

Yazılım

29. Sivil Havacılık Bakım Yönetimi Yazılımları için Kalite Yönetimi; R. Haluk Kul, H. Osman Boyan

247. Okulda Ödev, Evde Ders Modelinin Yenilik Yayılımı Kuramı Çercevesinde Değerlendirilmesi, Raziye Demiralay"

Salon B
Eğitim-2

7. MEB'in öğretmenlere yönelik bir MOOC portalı; Zehra Sayın,Hülya Bal, Ayşe SAYLIK, Ezgi Ulutan, Hakan Bücük, M. Fatih Döğer

154. Yeni Bir Web Tabanlı Eğitim Sistemi Ve Sertifikasyon Uygulaması; Seda Demir, Arzu Öndeş, Çağatay Toptaş, Metin Kapıdere

183. Öğretmenlerin Eğitimde BT Kullanımda Yeterlilik Algıları; F.Kübra Çelen, S.Sadi Seferoğlu

Salon C
Edevlet-1

3. Sosyal Medya'nın Devlet Yönetimine Etkisi; Arzu Baloğlu

24. Devletin Güvenlik Politikalarında Siber İstihbaratın Rolü ve Önemi; Ali Asker, Ahmet Nusret Özalp

26. Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-Dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler; Serkan Uğur, Dr.Mustafa Kemal Topcu

Salon D
IoT-2:

123. Kablosuz Akıllı Ev Sistemlerin Webde Görüntülenmesi; Murat Dener, Yunus Özkök

79. Ortamdaki Nesnelerin Verilerini Toplayan ve İzleyen Bir Sistem Tasarımı; Tayfun Sazak, Yalcin Albayrak

63. Nesnelerin İnternetine Erişim; Sümeyra Büşra Şengül, Abdullah Erdal Tumer, Sabri Koçer

Salon E

31. RESTful Web Servisleri; Ömer Özkan

Salon F

87. Akademik Yazım ve Akademik Yazım Araçlarının Kullanımı; Serkan Dinçer

Salon G

239. Veri Madenciliği Yazılımları Arasındaki Sonuç Farkları; Ömer Utku Erzengin

Salon H

156. Özgür Yazılımları Türkçeleştirmek; Muhammet Kara, Gökhan Gurbetoğlu

Salon I

HUAWEI, İş sürekliliğinde Veri Depolamanın Önemi, Serkan Atıcı

HUAWEI, Yeni Nesil Data Centre Çözümleri, Barış Saygı

TREND MİCRO, Siber Savaş’ta Üniversiteler Ne Yapmalı?, Mehmet Dağdevirentürk

Salon J

İNTRON, ExtremeNetworks Kampüs Kablolu, Kablosuz ve Ağ Güvenlik Çözümleri

İNTRON, Sophos Merkezi Kampüs Güvenlik Çözümleri

ANKAREF, IoT Teknolojileri ve Yeni Nesil Kampüs Çözümleri

Salon K

KUVEYTTÜRK, Yılmaz Şambel, Ömer Yanar

Salon

L|E-PATİ, Antikor 2 Tümleşik Kampüs Siber Güvenlik Çözümü

SENEKA, Üniversiteler İçin Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve KEP Entegrasyonu

SONİCWALL, Fidye Yazılımlarına Karşı Siber Güvenlik Önlemleri

16:30 - 18:30

Salon A
Ulakbüs

232. ULAKBÜS- Açık Kaynak Kodlu Bütünleşik Üniversite Sistemi; Emel Şimşek

197. NEÜ Ulakbüs Deneyim ve Önerileri; Ali Osman Çıbıkdiken, Mücahit Büyükyılmaz, Mithat Raşit Özçıkrıkçı

Salon B

Eğitim-3

211. İlköğretim Düzeyinde Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir Bakış; Şenol Saygıner, Hakan Tüzün

233. Bilgisayımsal Düşünme Sürecinin Doğasına İlişkin Nitel Bir Analiz; Murat Çınar, Hakan Tüzün

186. Öğrenme Analitiği Boyutlarının ve Modellerinin İncelenmesi; Birol Çiloğlugil

212. Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri; Şenol Saygıner, Hakan Tüzün

Salon C

edevlet-2

70. Türkiye için bir E-Seçim Sistemi Önerisi; Kerem Erzurumlu, Tevfik Fikret Kologlu

102.Google Arama Motorunun Çözümlenmesi ve Matematiksel Modeli; Toros Rifat Çölkesen, Batuhan Avcı

Salon D
  Güvenlik

208. Gri Tonlu Resimlerde Kaotik Şifrelemeli Görsel Sır Paylaşım Şeması; Aytekin Yıldızhan, Nuretttin Doğan

73. Güncel İmge Doku Yumuşatma Yöntemlerinin Bir İncelemesi; Muhammet Ali Asan

Salon E

39. Laravel İle Modern Web; Ömer Çıtak

Salon F

194. Neden Yüksek Başarımlı Hesaplama?;Bahadır Demircioglu

Salon G

239. Veri Madenciliği Yazılımları Arasındaki Sonuç Farkları; Ömer Utku Erzengil


Salon H

227. LiderAhenk Merkezi Yönetim Sistemi; İsmail Başaran

229. Engerek Kimlik Yönetim Sistemi; Merve Ceylan, Mehmet Çekiç

235. Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi - ETAP; Gökhan Gurbetoğlu

Salon I

AKADEMİ BİLİŞİM, “Neden Akıllı Tahta”

Salon J

KODGEN, Bilgi Güvenliği Optimizasyonuna TOGAF Yaklaşımı, Aşkın Emanet

Salon K

DATA PROSES, IP Kamera Teknolojileri & Kablosuz Network Sistemleri

Salon L

LOTUS, OKİ VE DOKÜMAN GÜVENLİĞİ

09.02.2017 2. Gün

9:30 - 11:0"0

Salon A

234. Yükseköğretimde Dönüşüm; Ali Ekrem Özkur, Abdullah Saygılı, Aylin Öztürk, Ayşe Taşkıran, Eda Kaypak, Emre Dinçer, Hakan Kılınç, Hakan Yıldırım, Hilal Yıldız, Meral Öztürk, Mine Kaya, Özlem Kaya, Ayfer Beylik, Eylem Koral, Ela Aygün Özbek, Süleyman Arı, Mesut Aydemir

Salon B
Sosyal Medya

133. Anlamsal Web Temelli Sosyal Benzerlik Sonuçları; Okan Bursa, Özgü Can, Emine Sezer, Murat Osman Ünalır

153. Sosyal Medya Zekası Üzerine Bir İnceleme; Ferhat Kadir Pala, Kevser Çivi

Salon C
Ag

97. Telsiz Duyarga Ağları için Enerji Etkin Dağıtık Öz Kararlı Maksimal Bağımsız Küme Algoritmaları; Özkan Arapoğlu, Orhan Dağdeviren

69. Görme Engellilerin Kamusal Alandaki İşaret ve Dökümanları Okuması için Sistem; Barış Ethem Süzek, İrem Karaca, Ömer Uluoğlu

99. Düşük Maliyetli Bir Li-Fi Sistemi; Güray Yıldırım, Özgür Özen, Heba Yüksel

Salon D
  Uygulama-1

58. Elektronik Finansal Veriler Üzerinden Müşteri Davranışı Analizi;Murat Cihan Sorgun

92. Bilgi Yönetim Sürecinde Kurumsal Kaynak Planlaması ve Bir Uygulama: BİYS; Mehmet Emin Korkusuz, Öznur Öztunç Kaymak, Özlem Tünek

Salon E

"

Salon F

151. Bootstrap 4, Getirdiği Değişiklik ve Yenilikler; Alperen Eraslan,Doruk Pancaroğlu

Salon G

163. GNU/Linux Masaüstü Kullanımı; Gülşah Köse, Ayşe Melike Yurtoglu,Yeliz Taneroğlu

Salon H

150. LibreOffice Hacking 101; Muhammet Kara, Gökhan Gurbetoglu

Salon I

JUNİPER, Mehmet Tuncer

İNTRON, Pelco Kampüs CCTV Çözümleri

Salon J

İNTRON, Mellanox, Networkteki Gücünüz

> LOTUS, OKİ ve İnovasyon

Sakon K

NİSAN BİLGİSAYAR

HUAWEİ, IP Çözümlerinde Son Trendler, Barış Genç

Salon L

E-PATİ, Tümleşik Kampüs Siber Güvenlik Çözümü

11:30-13:00

Salon A

234. Yükseköğretimde Dönüşüm - Panelin Devamı

Salon B
Hukuk

110 Sınıraşan Bir Suç Olarak Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası İşbirliği;Merve Erdem, Gürkan Ozocak

143. 5651 Uyumlu Erişim Denetim ve Kayıt Sistemi'nin özgür yazılımla gerçekleşmesi;Kerem Erzurumlu,Bülent Kandemir,Tevfik Fikret Koloğlu

Salon C
Mobil-1

34. Mobil Uygulamalar için Yeşil Bilişim Uyarlama Önerileri;Buglem Gonca,Ediz Şaygoy

Salon D
Uygulama-2

158. NoSQL Tabanlı, Odaklı İnternet Veri Toplama Servis Prototipi;Can Özbey, Salih Bayar

162. Otomatik Ses Tanıma: Türkçe için Genel Dağarcıklı Akustik Model Oluşturulması ve Test Edilmesi;Can Özbey,Salih Bayar

242. Gıdaların Dizaynınnda 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi Uygulamaları, Emine Aksan Aldanmaz, Rıza Sever

Salon E

109. Python/Kivy ile Mobil Oyun Geliştirme Temelleri;Güral Yıldırım

Salon F

175.Kapalı Sistem Veritabanlarından Açık Veritabanlarına Geçiş;Mengü Yazıcıoğlu

Salon G

163. GNU/Linux Masaüstü Kullanımı;Gülşah Köse, Melike Yurtoğlu,Yeliz Taneroğlu

Salon H

150. LibreOffice Hacking 101;Muhammet Kara,Gökhan Gurbetoğlu

Yemek Arası

14:00 - 16:00

Salon A

171. Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Geleceği; Cengiz Hakan Aydın

Salon B

236. Orta Öğretimde Bilişim ve Yazılım Dersi; Hakan Tüzün, Bekir Tevfik Akgun, Rıfat Çölkesen, Serdar Demirkalp

Salon C

Mobil-2

51. Seslik: Yazı ve sesi işaret diline çeviren bir mobil uygulama; Azhar Murzaeva, Hasibe Panik, Zeki Abay

59. Geometrik Optik Modeliyle Kapsama Alanı Kestirimi; Eray Arık, Mehmet Barış Tabakcıoğlu

111. Telsiz Duyarga Ağlarında Bir Çoklu Nesne Takip Senaryosu Benzetimi; Fatih Mert, Can Samet Kaşıkcı, İlker Korkmaz

16:30-18:30

Salon A: 238. Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitiminin Günümüzdeki Durumu; Mehmet Ufuk Çaglayan, Necdet Yücel, Ali Yazıcı, Adil Alpkocak, Mehmet Göktürk, Zerrin A. Reis

 

Salon B

Eğitim-4

166. Türkiye'de Şirketlerin Öğrenme Teknolojileri Kullanım Durumu;Ahmet Murat Hancer

167. Şirketlerde Mobil Öğrenme Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği;Ahmet Murat Hancer, Mehmet Gürsoy

Salon C

Veri Maden

146. Veri Madenciliği İle Diabetes Mellitus Hastalığı Sebeblerinin Tespiti;Gizem Betül Şahin, Tuba Gökhan, Aydın Çetin

77. Türkçe Twitter Mesajlarında Gizli Dirichlet Tahsisine Dayalı Duygu Analizi; Aytug Onan

80. RSS ile Kişiye Özel Haber Sistemini Büyük Veri Araçları ile Gerçekleştirme;Sümeyye Şahin,Ahmet Anıl Müngen,Gökhan Yılmaz

104. Çocukların İnternet Yetkinliklerinin Faktörlerinin Veri Madenciliği İle Tespiti; Gökhan Silahtaroğlu,Zehra Nur Canbolat

Salon D
 
Uygulama-4

88. Bilgisayar Mühendisliği için Yenilikçi Finansal Teknolojiler Staj Programı;Ersin Ünsal

157. Yüz Algılama Alanındaki İnovasyonlarla Birlikte Fizyonomi İlmi; Sahire Dogru,Emre Demir

Salon E

159. Öğretim Elemanlarının Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarını Etkin Kullanımı; Alev Elçi, Mohammet Abobakar, Nuh Özgül, Merve Vural, Tulin Akdeniz

Salon F

169. GnuRADIO ile Yazılım Tabanlı Radyo İletişimi (Software Defined Radio), Barış Dinç, Burcu Aybak

Salon G

228. Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi; Uğur Çil, Muammer Aydın

Salon H

150. LibreOffice Hacking 101; Muhammet Kaya, Gökhan Gurnetoğlu

10.02.2017 3. Gün

9:30-11:00

Salon A

173. Türkiye'de OpenEdX Deneyimleri;Yasin Özaslan, İrfan Süral, C.Hakan Aygün, Aytekin İşman

Salon B
Sistem-1

27. Grafik İşlem Biriminde Büyük Veri İşlenmesi;Akın Öztopuz,Bahadır Karasulu

33. Dram Bellek Gecikmelerini Azaltabilmek için Yedek Dize Yöntemi; Eyüphan İpek, Hasan Hassan, Oğuz Ergin

68. GPU Önbelleklerinde Yerelliğe Bağlı Dinamik Yazma Politikası;Çagatay Turgut,Oguz Ergin

Salon C Özgür Yazılım

76. Özgür Yazılım Yeniden; Necdet Yücel, Burçin Akalın, Kaan Özdinçer

135. Türkiye’de LibreOffice Geliştirme Çalışmaları;Gülşah Köse, Muhammet Kara

185. Google Summer of Code Deneyimi; Canberk Koç, Çagrı Ulaş

Salon D

Sağlık

56. Mikrobiyoloji: Yeni Nesil Laboratuvar ve Enformasyon Yönetimi; Ali Çağlar, Zeki Demirci, Cemil Çağrı Çetinkaya, Yeşim Atasoy, Ayşegül Kutlay

57. Kamu Hastane Birliği İş Zekâsı Uygulaması;Aksen Çetin,Burcu Yaldız,Ayşegül Kutlay

203. Mucor miehei ile Rennin Üretiminde Süt Pıhtılaştırma Aktivitesi için Deneysel Tasarım;Oğuz Akpolat,Hakan Ayhan,Fatma Ayhan

Salon E

Salon F

Salon G

224. Debian Evrensel İşletim Sistemi - Kavram ve Teknikler;Emel Şimşek

Salon H

150. LibreOffice Hacking 101;Muhammet Kara,Gökhan Gurbetoğlu

Salon I

İNTRON, Panthera: Kampüs Pardusa Göç Etme Çözümler

İNTRON, Yeni nesil veri merkezi ve iklimlendirme çözümleri

11:30-1300

Salon A

173. Türkiye'de OpenEdX Deneyimleri;Yasin Özarslan,İrfan Süral,C. Hakan Aydın,Aytekin İşman

Salon B

Sistem-2

101. Gerçek Veri Setlerinde Klasik Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Performans Analizi;Metin Bilgin

78. İnternet Servis Sağlayıcılar için Klasik ve Bulut Alan Adı Sistemi Karşılaştırması;Mehmet Tahta

Salon C

Kültür

155. Herkes için Kütüphane Projesi, Kapasite Geliştirme Eğitimleri Değerlendirmesi;Orçun Madran,Gülten Alır,Duygu Önen,Gonca Cula,Rahmi Akkılık

209. Kurumsal Açık Arşiv: Fırat Üniversitesi Örneği;Neslihan Aka,İrfan Kılıç,Uğur Demiroğlu

15. Kişisel Verilerin Korunması ve Korsan Kültürü;Arda Çetin

Salon D
Panel

240. Tıp Bilişiminde Sorunlar ve Yenilikler; Adil Alpkoçak, Attila Elçi, Selen Bozkurt, Neşe Zaim, Afsun Ezel Esatoğlu, Osman Saka, Filiz İşleyen

Salon E

Salon G

224. Debian Evrensel İşletim Sistemi - Kavram ve Teknikler;Emel Şimşek

Salon H

150. LibreOffice Hacking 101;Muhammet Kara,Gökhan Gurbetoğlu

yemek arası

14:00 - 16:00

Salon A

173. Türkiye'de OpenEdX Deneyimleri;Yasin Özarslan,İrfan Süral,C. Hakan Aydın,Aytekin İşman

Salon B

Öğrenci Bakışı

138Kişiselleştirilmiş Sistemlerde Kullanıcı Gizliliği: E-öğrenme ve Öneri Sistemleri; Birol Çiloğlugil,Özlem Özgöbek,Oylum Alatlı

148. Okul Öncesi Çocukların Teknoloji Kullanımı ve Ailelerinin Bilinç Düzeyi;Büşra İmamoğlu,Esmeray Öztürk,Metin Kapıdere

Salon C
Sosyal Bilim

241.Sivil Bilim: Mobil Çağda Bilimsel Süreçlerin Gelişimine Yeni Bir Yaklaşım;Berk Anbaroğlu,Sultan Kocaman,Ayşenur Uğurlu,Nusret Demir

210. Bir web sayfası bileşenlerinin yerleşiminin kısa süreli hafıza kapasitesi üzerine etkisi;Mohammed Alsadi,Emre Akadal,Serra Çelik Çiğdem Erol,Sevinç Gülseçen

Salon D
Teknik

93. Basit Mesnetli Köprülerde Hareketli Yük Analizlerini Kolaylaştıran bir Bilgisayar Programı;Ömer Fatih Yalçın

145. Yapay Bağışıklık Tabanlı Bulanık Mantık ile TENS Modellenmesi;Hakan Işık,Esra Şatır,Handan Toprak

142.Yazılım Test Süreci ve Uygulama Örneği İle Süreç İyileştirme Çalışmaları ve Sonuçları;Ayşe Betül Karagöz

Salon G

182. Web Servislerinde Güvenlik;Mirsat Yeşiltepe

Salon H

150. LibreOffice Hacking 101;Muhammet Kara,Gökhan Gurbetoğlu

16:30-18:30

Salon A
Eğitim-5

98. Lisans Öğrencileri İçin Web Tabanlı Bilgi Okuryazarlığı Programı Geliştirme;Şeyda Bayraktar, Sefa Bayraktar, İsmail Kırbaş

81. Sağlık MYO'da Öğrencilerin İletişim Teknolojilerini Kullanımı;Pelin Uyar,Özhan Bigubey

Salon G

182. Web Servislerinde Güvenlik;Mirşat Yeşiltepe

Salon H

150. LibreOffice Hacking 101;Muhammet Kara, Gökhan Gurbetoğlu