19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkR ile Görselleştirme Teknikleri
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Elif Özge Özdamar
Org: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozge.ozdamar_AT_msgsu.edu.tr

Yazar 2
Name: Enis Gümüştaş
Org: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: enis_AT_gumustas.me

Yazar 3
Name: Tuğbanur Güveli
Org: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tugbanur.1516_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerR, Görselleştirme
Özet

# R ile Gorsellestirme Teknikleri #
-----------------------------------


# Eğitmenler #
---------------
Elif Özge Özdamar,Enis Gümüştaş,Tuğbanur Güveli
ozge.ozdamar@msgsu.edu.tr,enis@gumustas.me,tugbanur.1516@gmail.com
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Istatistik Bölümü - ögretim üyesi/ögrencileri

# Eğitimin amacı #
------------------
R bilmeyen ve görselleştirme tekniklerini R’da uygulayabilmeyi amaçlayan kişilere katkı sağlamaktır. Kurs giriş seviyesinde R bilgisi sunacaktır ve görselleştirme teknikleri detaylı olarak incelenecektir. 
Kursun temel hedefi; katılımcıların günümüzde giderek artan görsel iletişimin gerekliliklerini veri görselleştirme üzerinde uygulayabilmelerini ve konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, fikir geliştirebilme yetilerini ortaya çıkarmak ve toplumumuzda veri okur-yazarlılığının gelişmesine katkı sağlamaktır.

# Kimler Katilabilir #
----------------------
Konu ile ilgili kişiler. Öncelik üniversite öğrencileri, akademisyenler, kamu personeli ve araştırmacılara sağlanacaktır.

# Katilimci Önşart #
---------------------
Temel düzeyde bilgisayar okur – yazarlığı.
Kursa başvurmak isteyen katılımcılardan kendilerini kısaca tanıtan, kursa neden katılmak istediğini ve edindiği bilgileri ne amaçla kullanacağına dair niyet mektubu beklenmektedir. Mektupta R ve görselleştirme bilgi-deneyimi ve/ya veri görselleştirme için kullanılan diğer yazılım/program/araçlar özetlenmelidir. Niyet mektubu, ozge.ozdamar@msgsu.edu.tr adresine AB2017 konusu ile email atılmalıdır.

# Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım # 
----------------------------------------------------------
R ve RStudio programlarının kurulu bir dizüstü bilgisayar
R: https://cran.r-project.org/
RStudio: https://www.rstudio.com/ 
Kareli kagit, cetvel, pergel, gönye ( + renkli kuru kalem)
Bol enerji ve motivasyon <- Uygulama, Odev, Sunum icin
Kurs katılımcıları kurs başlamadan önce yapması gereken hazırlıklar için email ile bilgilendirilecektir.

# Katilimci Sayisi #
--------------------
30

# Içerik #
-----------
1. Gün, 1. Yarım Gün
1.Görselleştirme tekniklerine giriş, Kavramlar, Tarihçe (EÖÖ)
2.Grafiklerin bileşenleri, Görsel elemanlar, Grafik yapıları, Uygulama hataları, Kurallar (EÖÖ)

1. Gün, 2. Yarım Gün
1.R’a Giriş: Paketler, Nesne tipleri, Veri yapıları, Veri aktarma. (EÖÖ + EG)
2.Uygulama I: Kağıt üzerinde görsel mesaj uygulamaları ve bilgisayarda R uygulamaları. Ödev I. (EÖÖ + EG+TG)

2. Gün, 1. Yarım Gün
1.R’da temel grafik fonksiyonları, grafik paketlerinin  tanıtımı, base - lattice -ggplot2 paket farklılıkları, yüksek seviye grafik fonksiyonları (EÖÖ + EG)

2.Uygulama II: Genel grafik uygulamaları (EÖÖ + EG+TG)

2. Gün, 2. Yarım Gün
1.Tek Değişkenli Görselleştirme Teknikleri (EÖÖ)
2.Uygulama III: Farklı paketler ile tek değişken görselleştirme teknikleri uygulamaları. Ödev II (EÖÖ + EG+TG)

3. Gün, 1. Yarım Gün
1.İki ve çok değişkenli görseleştirme teknikleri(EÖÖ)
2. Uygulama IV: Farklı paketler ile iki ve çok değişkenli görseleştirme teknikleri uygulamaları (EÖÖ + EG+TG)

3. Gün, 2. Yarım Gün
1.Üç boyutlu ve interaktif görselleştirme teknikleri(EÖÖ)
2.Uygulama V: Farklı paketler ile üç boyutlu ve interaktif görselleştirme teknikleri uygulamaları. Ödev III (EÖÖ + EG+TG)

4. Gün, 1. Yarım Gün
1.Metin görselleştirilmesi,haritalar, diğer gösterim teknikleri ve araçlar (EÖÖ + EG)
2.Uygulama VI: Metin görselleştirilmesi,haritalar, diğer gösterim teknikleri uygulamaları (EÖÖ + EG+TG)

4. Gün, 2. Yarım Gün
1.Uygulama VII: Sorular, Sunumlara eklenecek görsellerin tartışılması. (EÖÖ + EG+TG)
2. Sunumlar
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC