19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkJava Programlamaya Giriş
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aslıhan Tüzün
Org:
Country: TR
E-mail: aslihantzn_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ceyhun Onur
Org: Özgür Yazılım A.Ş.
Country: TR
E-mail: ceyhun.onur_AT_ozguryazilim.com.tr

Yazar 3
Name: Hakan Uygun
Org: Özgür Yazılım A.Ş.
Country: TR
E-mail: hakan.uygun_AT_ozguryazilim.com.tr
Anahtar Kelimelerjava
Özet
 amac:   temel java bilgisi  vermek

 yazılım/donanım gereksinimi:   
NetBeans
 Jdk-7

 Kapsanacak konular: 
1. Gün, 1. Yarım Gün
Java’ya Giriş
1. Gün, 2. Yarım Gün
Dosya Yapıları
2. Gün, 1. Yarım Gün
array (liste) mantığı
 
çok boyutlu liste (multidimensional array)
2. Gün, 2. Yarım Gün
Class’lara giriş
3. Gün, 1. Yarım Gün
Class’lar için metod oluşturma,
Get, Set, toString metodlarının uygulamaları
3. Gün, 2. Yarım Gün
çoklu constructor konuları classlarda inheritence (kalıtım)
4. Gün, 1. Yarım Gün
GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) JFrame, JLabel ve JTextField ögeleri
4. Gün, 2. Yarım Gün
JButton JCheckBox Görsel Dizayn Jbutton -action ve mouse listener

Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC