19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖzgür yazılımlarla haritalama ve konumsal uygulama geliştirme
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İbrahim Sarıçiçek
Org: Mobiliz Bilgi ve İletişim Aş.
Country: TR
E-mail: ibrahims_AT_mobiliz.com.tr

Yazar 2
Name: Balkan Uraz
Org: Mobiliz Bilgi ve İletişim Aş.
Country: TR
E-mail: balkanu_AT_mobiliz.com.tr
Anahtar Kelimeler
Özet
 amaç 
Açık kaynak paketler kullanarak, very tabanından son kullanıcıya harita altyapısı oluşturulması ve konum bazlı uygulama geliştirilmesi. Bu konuda Postgresql,
Postgis, Geoserver, LeafletJs eğitimlerini kapsayacaktır.

 Kursa kimler katılabilir? 
Coğrafi tabanlı uygulama geliştirmek isteyenler

 ön koşul: 
Temel Linux, veritabanı yönetim sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, 
temel javascript, html

 gereki yazılım/donanım:  lptop, ubuntu
 kapasite: :  20

Kurs Eğitim Planı

1.Gün, 1.Yarım Gün

Postgis

- Postgres, Postgis ve Quantum Gis Yükleme (Windows, Ubuntu, Centos veya Fedora),
- Gis Kavramları ve Kullanım Alanları,
- Projeksiyon, postgis projeksiyon tabloları, EPSG kodları,
- Postgis masaüstü, webde kullanımı ve web haritalama araçları, 
- Postgis 2.0 ve öncesi default tablolar
- geometry_columns, spatial_ref_sys

1.Gün, 2.Yarım Gün

- Postgis’den diğer formatlara ve diğer formatlardan Postgis’e veri aktarımı
- Quantum Gis,
- psql2shp, ogr2ogr
- backup-restore

- Indexler ve Kısıtlamalar (costraints)
- gist index oluşturma ve kullanımı
- geometri, boyut, projeksiyon kısıtlamaları
Mekansal(spatial) Tablo Yönetim Fonksiyonları
PostGIS Geometri Üretim Fonksiyonları
- geomfromtext, makebox, makeline, makepolygon, vs…

2.Gün, 1.Yarım Gün

PostGIS Geometri Erişim Fonksiyonları
- x, y, centroid, pointn, geometrytype, isvalid, vs…
Geometri Değiştirme Fonksiyonları
- force2d, translate, transform, vs…
- Geometri Çıktı Fonksiyonları; astext, askml, vs…
- Operatörler &&,@,<->, vs…

2.Gün, 2.Yarım Gün

PostGIS Geometrik İlişkiler ve Ölçümler
- area, length, intersects, touches, within, vs…
Geometri İşleme Fonksiyonları
- buffer, union, simplfy, vs…
Linear Referencing
- linelocatepoint, lineinterpolatepoint, vs…

workshop + sınav

3.Gün, 1.Yarım Gün

Geoserver

- Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) kavramları, (TMS) Tile Map Service
- Tile mantığı,
- Google Maps ile uyumluluk ve Google projeksiyon,
- Geoserver kurulumu.
- Temel arayüz tanıtımı
- Layer tanımı ve çıktı tipleri (geojson, kml, png vs)
- Postgis vektör data ile workspace, store, katman oluşturma, görüntüleme

3. Gün, 2. Yarım Gün

Kartoğrafik renklendirme

- Oluşturulan wms katman gösterim
- Oluşturulan wfs katman gösterim
- Wfs filtrelemeler (sözel, coğrafi) Cql örneği
- Bir sql yazıp katman olarak çağırma
- Point, poligon, line görselleştirme
- Etiket görselleştirme
- Özniteliğe göre görselleştirme

4.Gün, 1.Yarım Gün

- Kartoğrafik renklendirme devam
- Raster ekleme
- Tile cacheleme


4.Gün, 2.Yarım Gün

LeafletJs

- Map.on eventleri,
- Layer tipleri, google, yandex, wms,
- Geojson katman ekleme, objelere tıklama, style ekleme,
- Pluginler
- Cluster ile gruplama,
- Omnivore ile wkt, kml gösterme,
- Shp dosya gösterimi, Çizim araçları,
- Marker ekleme ve animated, bouncing, moving özellikleri
- Heatmap ile yoğunluk haritaları.

Bu bir kurs öneriidir
Başlıklar AB-Kurs
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC