19. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıklinux 103: Geliştiriciler için Linux
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gokhan Boranalp
Org: Zetaops
Country: TR
E-mail: gokhan_AT_zetaops.io

Yazar 2
Name: Ali Riza Keles
Org: Zetaops
Country: TR
E-mail: aliriza_AT_zetaops.io

Yazar 3
Name: Tolga Öztürk
Org: Zetaops
Country: TR
E-mail: tolga_AT_zetaops.io
Anahtar Kelimelerlinux course
Özet
Linux 103, geliştiriciler için temel Linux bilgilerini içermektedir. 
Kimler için uygundur? Kursta, programlama dersi alacak olan, programlamaya ilgili olanlar için Linux kullanımı ele alınacaktır. Linux ekseninde programlama öğrenmek isteyenler için giriş seviyesindedir. Bu kurs sonunda, Linux işletim sistemi üzerinde kolaylıkla kursta anlatılan dillerde geliştirme ortamını kurmak ve yönetebilmek hedeflenmektedir. Kursa katılmak için Linux bilmeniz gerekmez ancak bilgisayarınızda Linux kurulu olmalıdır. 

4 gün 8 saat tam gün toplam 32 saat.

1. Gün
Linux genel bilgi - (Linux general info)
Konsolda Python ve C ile ilk "Merhaba Dünya" uygulamanız - (Your first "Hello World" on console with Python and C)
Dosya sistemleri, Dosya Sistemleri Standartı - (File systems, Filesystem Hierarchy Standard)
İzinler - (Permissions)
Basit BASH kabuk kullanımı - (Basic BASH Shell usage)

2. Gün
Basit Git Komutları - (Basic Git commands)
Basit Vim komutları  - (Basic Vim commands)
Sanallaştırma nedir? - (What is virtualization? xen, qemu, kvm intro)
Vagrant ve Docker ile çalışmak - (Working with Vagrant, Docker on local computer)

3. Gün
Programlama dillerinin ortak bölümleri - (Common parts of programming languages)
Python, pip, virtualenv 
Örnek proje kurulumu (Django ya da Flask, TBA)- (Setup sample project with Django, flask etc. duyurulacaktır.)

Python ile Veri Bilimine giriş - (Data Science with Python intro)
Jupyter, Pandas, Numpy, Sci-kit kütüphaneleri - (Jupyter, Pandas, Numpy, Sci-kit libraries)
Working with Jupyter

Apache Spark kurulumu - (Installation of Apache Spark with http://spark-notebook.io/)
Örneklerin çalıştırılması - (Run examples with Apache Spark)

4. Gün
GNU C Compiler platform GCC (C, C++)
Autotools, gdb, valgrind, conan
Örnek C projesi kurulumu - (Setup sample C environment)
Örnek C++ projesi kurulumu - (Setup sample C++ environment)

Erlang kısa tanıtım - (Erlang short intro)
kerl ile kurulum - (Installation with kerl)
Rebar, rebar3, hex
Phoenixframework örnek proje kurulumu - (Phoenixframework sample project)


- Katılımcı sayısını kaldıracak kalitede internet bağlantısı gerekmektedir. 
- Projeksiyon cihazı gerekmektedir.
- Katılımcılar bilgisayarlarıyla gelmeli ve mutlaka bir Linux dağıtımı (Debian 8 Jessie, Ubuntu 14.04.5 LTS Trusty Tahr ) *önceden* kurulu olmalıdır. VirtualBox ile sanal makinada kurulumu da kabul ediyoruz. Kuramayana yardımcı OLAMAYACAĞIZ. 
UYARI, makinasında Linux kurulu olmayanlar bu kursu *alamayacaktır*.
- Katılımcıların anlama hızına göre Erlang bölümü kaldırılıp kalan dersler bu zamana yayılacaktır.
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC