19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkRuby on Rails 101
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Utku Kaynar
Org: Code2
Country: TR
E-mail: utkukaynar_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ulaş Can Cengiz
Org:
Country: TR
E-mail: ulas_AT_ulascengiz.com

Yazar 3
Name: Burak Kıyak
Org:
Country: TR
E-mail: brkkyk_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerruby, ruby on rails, web framework, framework, dry, 101, rails
Özet
Ruby on Rails 101
===========

Author 1
-------

* Utku Kaynar - 
* Twitter: [@utkukaynar](https://twitter.com/utkukaynar)
* GitHub: [utkukaynar](https://github.com/utkukaynar)

Başvuru Şartları
----------------

* Temel ruby bilgisine sahip olmak
* HTTP, Web Server, Request/Response, REST gibi konulara en azından wikipedia'dan göz gezdirmiş olmak
* OOP: Object-oriented programming - Nesne yönelimli programlama bilgisine sahip olmak
* Başka bir dilde MVC, ORM tasarım şablonlarını kullanan frameworkler kullanmış olmak
* Herhangi bir VCS kullanmış olmak ve tercihen Git biliyor olmak
* Bir GitHub hesabına sahip olmak


Katılmadan Önce Yapılması Gerekenker
-------------
* 30-40 dk sürecek [http://tryruby.org](http://tryruby.org) serisini bitirmek
* 15-20 dk sürecek [http://try.github.io](http://try.github.io) serisini bitirmek 
* Geliştirme ortamlarının ayarlanması. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz
	* Ubuntu 14 veya 15 Linux dağıtımlarından birisini bilgisayarınıza kurmak
	* Performans problemleri yaşamamak için işletim sistemini, sanal makine yerine, bilgisayarınızın herhangi bir bölümüne kurmanız önerilir
	* Linux için kurulum scripti için daha sonra [https://github.com/utkukaynar/builder](https://github.com/utkukaynar/builder) adresinde bulunan ilgili bash script (Linux veya MacOS) kullanılmalıdır.
* Temel linux bilgisine sahip olmak en azından chmod, tail ve nano veya vim'i basit düzeyde kullanabiliyor olmak.

Kurs İçeriği
-------------

### Başlangıç

* Çevik programlama araçları
	* Git, GitHub
	* GitFlow 
		* [http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/index.tr_TR.html](http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/index.tr_TR.html)
		* [http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/](http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/)
	* Semver - [https://github.com/code2co/semver/blob/master/semver_tr.md](https://github.com/code2co/semver/blob/master/semver_tr.md)
	* Waffle.io Kanban - [http://waffle.io]

### Rails İle Isınma Turları

* Rails İçin Gereken Temel Bilgiler
	* MVC
	* REST ve RESTful
	* DAO ve ORM
	* Rack Middleware (Basit bir web uygulaması hazırlanacaktır)

* Rails'e Hızlı Başlangıç
	* Rails Guides tanıtımı ve kullanımı
	* Rails nedir?
	* Rails'i kurmak
	* Yeni bir rails projesi oluşturmak
	* Bir blog uygulaması oluşturmak
		* İlk rails uygulamanıza "Merhaba!" demek
		* Uygulamayı geliştirmek ve detaylandırmak
		* Uygulamaya ikinci bir model oluşturmak
		* Kodunuzu iyileştirmek ve sadeleştirmek (Code refactoring)
		* Yorum eklemek ve yorumları silmek
		* Blog uygulaması için güvenlik ayarları
	* Scaffolding

### Temel Rails Bileşenleri

* Models (Model Katmanı)
	* Active Record temelleri
	* Rails Database Migrations
	* Active Record Validations
	* Active Record Callbacks
	* Active Record Assocations
	* Active Record Query Interface

* Views (View Katmanı)
	* Action View genel bakış
	* Layouts & Rendering in Rails
	* Action View Form Helpers

* Controllers (Controller Katmanı)
	* Action Controller genel bakış
	* Routing ve router kullanımı

### Derinlemesine Rails

* Active Support temel bileşenleri (Hızlı bakış)
* Uluslararasılaşma (I18n) API
* Action Mailer temelleri
* Güvenlik (Security) (Hızlı bakış)
* Hata ayıklama (Debuging) (Hızlı bakış)
* Konfigurasyon (Configuring) (Hızlı bakış)
* Komut satırı araçları ve rake görevleri (CLI Tools & Rake Tasks)
* Önbellekleme (Caching) (Hızlı bakış)
* Varlık yönetimi (Asset Pipeline)
* Rails'de JavaScript ile çalışmak (JavaScript in Rails)
* Rails için rack (Hızlı bakış)

### Topluluk (Community)
* Açık Kaynak felsefesi
* Rails'in gelişimi ve topluluğun katkısı
* Rails'e nasıl katkı sağlarsınız?
* Birlikte neler geliştirebilirsiniz ve açık kaynaklı projelere nasıl katkı sağlarsınız?

### Soru & Cevap

Bu bölümde katılımcıların kurs hakkındaki genel soruları cevaplandırılacaktır.
Başlıklar Teknik Konular:
AB-Kurs
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yeni Internet teknolojileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC