19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSiber Saldırı ve Savunma Atölyesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bahtiyar Bircan
Org: Barikat Akademi
Country: TR
E-mail: bahtiyarb_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Aytek Yüksel
Org: Barikat Bilişim
Country:
E-mail: aytek.yuksel_AT_barikat.com.tr

Yazar 3
Name: Can Kurnaz
Org: Barikat Bilişim
Country:
E-mail: can.kurnaz_AT_barikat.com.tr

Yazar 4
Name: Salih Özdemir
Org: Barikat Bilişim
Country:
E-mail: salih.ozdemir_AT_barikat.com.tr

Yazar 5
Name: İsmail Mert Ayak
Org: Barikat.com.tr
Country:
E-mail: mert.ayak_AT_barikat.com.tr
Anahtar KelimelerSiber güvenlik, bilgi güvenliği, siber saldırı, penetrasyon testlerl, siber savunma,
Özet
 
 Kursun hedefi 
Katılmcılara siber saldırı ve savunma teknikleri hakkında bilgi vermek 
ve açık kaynaklı araçlar ile saldırı ve savunma uygulamaları sayesinde
 siber güvenlik konusunda farkındalık kazandırmak.

Katılımcılar için ön-şartlar 
- Temel Linux bilgisi
- Temel Ağ teknolojileri bilgisi
- Temel Siber Güvenlik bilgisi
- Temel sanallaştırma yazılımları bilgisi
(Vmware Player/Workstation/Fusion, VirtualBox, KVM v.b. )

 yazılım/donaım gereksinimi 
• Bilgisayar (tercihan 8 GB ve üstü RAM’e sahip ve sanallaştırma 
teknolojilerini destekleyen )
• Sanallaştırma yazılımı ( Vmware Player/Fusion, VirtualBox)
• Bilgisayarda admin/root yetkisi
• Kali Linux sanal makinesi (tüm katılımcıların kurs
öncesinde Kali Linux sanal makinasını bilgisayarlarında kurmuş olmalası
 kurs boyunca yapılacak uygulamaları takibi kolaylaştıracaktır.)

 kapasite : 40
1. Gün, 1. Yarım Gün
Siber Saldırı Teknikleri Hacking tarihçesi Saldırı yöntemleri
Dinleme
Araya girme
Bozma,müdahale etme
Servis dışı bırakma
Parola saldırıları
Zaafiyet istismarı (exploitation)

1. Gün, 2. Yarım Gün (uygulamalı)
Ağ tabanlı saldırılar
Uygulama katmanı saldırıları
Sosyal mühendislik saldırıları
İstemci uygulamlarına yönelik saldırılar

2. Gün, 1. Yarım Gün (uygulamalı)
Açık kaynaklı saldırı araçları ile uygulama Keşif ve bilgi toplama
Trafik dinleme
Parola kırma saldırıları Araya girme

2. Gün, 2. Yarım Gün (uygulamalı)
Zaafiyet tespiti
 Zaafiyet istismarı
Sosyal mühendislik saldırıları 
DDoS saldırı simülasyonu
 Web Uygulama Saldırıları

3. Gün, 1. Yarım Gün
Siber savunma mekanizmaları İzleme
Tespit Etme
Önleme
Siber Savunma Teknolojileri

3. Gün, 2. Yarım Gün
Açık kaynaklı siber savunma teknolojileri Güvenlik Duvarı
Saldırı Tespit Sistemleri Ağ ve Sistem İzleme Log yönetimi
SIEM
VPN
Multi-factor authentication

4. Gün, 1. Yarım Gün (uygulamalı)
Açık kaynaklı yazılımlar ile savunma uygulamaları
 IPtables ve pfSense ile Güvenlik Duvarı
 OpenVPN ile VPN uygulaması 
Snort,Suricata ve SELKS ile saldırı tespiti

4. Gün, 2. Yarım Gün (uygulamalı)
Syslog ile merkezi log yönetimi
OSSIM ile SIEM ve çok adımlı saldırı tespiti Fail2ban ile brute-force parola saldırıları önleme
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC